ACCESS-CFLI

Grad Sarajevo je u sklopu projekta ACCESS, a uz podršku Kanadskog fonda za lokalne inicijative (CFLI), organizovao četiri radionice na temu rodne ravnopravnosti.

ACCESS-CFLI

Grad Sarajevo je u sklopu projekta ACCESS, a uz podršku Kanadskog fonda za lokalne inicijative (CFLI), organizovao četiri radionice na temu rodne ravnopravnosti.

Radionicama su prisustvovali zaposlenici općina i Grada, te predstavnici i predstavnice udruženja građana koji se bave ovom tematikom.

Na radionicama je fokus stavljen na rodnu ravnopravnost u lokalnoj zajednici sa posebnim osvrtom na ranjive, višestruko marginalizirane skupine, pristup pravima socijalno ugroženih i starijih osoba,  pravo na obrazovanje i obuku, kao i zdravstvenu zaštitu, sigurnost i borba protiv svih oblika rodno zasnovanog nasilja, institucionalni mehanizmi zaštite na lokalnom nivou, predstavljanje karakteristika inkluzivnih zajednica, predstavljanje aktivnosti i mjera ka postizanju minimalnih standarda inkluzivnih zajednica.

Neposredno učešće građana u javnom životu na lokalnom nivou je takođe bila jedna od tema radionica.

Radionice na pomenute teme održali su univerzitetski profesori, stručnjaci iz oblasti ljudskih prava.

Na radionicama su predstavnice TANA 21 provodile evaluaciju projekta i projektnih aktivnosti.

Važno je napomenuti, da su radionice održane poštujući principe održivosti:

  • učesnicima i učesnicama je omogućen dolazak na radionice koristeći usluge javnog gradskog prevoza i/ili  vaučera za korištenje Nextbike električnih bicikala, kako bi podržali princip održive mobilnosti
  • promotivni materijal izradila je kompanija koju vode i u kojoj su zaposlene osobe sa poteškoćama u razvoju
  • dio promotivnog materijala, koji je podijeljen učesnicima i učesnicama, bile su i olovke sa sjemenom
  • hrana koja je ostala nakon radionice, donirana za incijativu “Tanjir više”, za najranjivije kategorije
  • za lokaciju održavanja radionica izabrali smo Historijski muzej, kako bi i na taj način dali podršku ovoj značajnoj instituciji koja nema stalne izvore finansiranja
  • jedinstven pristup koji bi voljeli da bude i primjer dobre prakse za sve događaje koji se organizuju je i to da smo u sklopu održavanja radionica obezbijedili igraonice i radionice za najmlađe, kako bi na taj način olakšali roditeljima da prisustvuju događaju, bez brige gdje će ostaviti dijete za to vrijeme.

 Uzimajući u obzir navedeno, kroz provedene radionice razgovarali smo o bitnim temama, ali i predstavili bitne principe kojima bi se trebali voditi pri organizaciji bilo kojeg događaja.

 Nadamo se da će održane radionice poslužiti kao primjer dobre prakse, te da će dovesti do konkretnih pozitivnih promjena u našem društvu.

 

#Canada #CFLI  #CanadaFundBiH  #genderequality #sustainabledevelopment

___

Pogledaj i:

___

0 komentara

Slične objave