Analitični ste i volite raditi sa podacima i bazama podataka?

NOVO iz Bitology - Kurs SQL Masterclass od sada Vam je dostupan na našoj ONLINE platformi. Ako želite sami da definište intenzitet i vrijeme učenja, na pravom ste mjestu.

Analitični ste i volite raditi sa podacima i bazama podataka?

SQL je jedan od najuniverzalnijih jezika za upravljanje bazama podataka na svijetu. Veoma je fleksibilan, moćan i široko rasprostranjen. Zbog svoje široke upotrebe, jednostavnosti i pristupačnosti, spada u kategoriju TOP 5 najčešće korištenih programskih jezika na svijetu.

Šta je SQL Masterclass?

SQL Masterclass je metodološki osmišljen i koncipiran na način koji garantuje uspješno usvajanje i primjenu znanja.

Dugogodišnje iskustvo u radu sa našim polaznicima iznjedrilo je savršen koncept učenja iza kojeg stoje mnogi uspješni polaznici SQL kurseva. Ova iskustva i znanja pretočili smo u metodologiju rada koja zasigurno garantuje uspješno učenje i praktična znanja i vještine svih polaznika. SQL Masterclass je interaktivni i sveobuhvatni kurs koji će Vam omogućiti dobro plaćene i cijenjene vještine na tržištu rada u izgradnji Vaše uspješne IT karijere.

Šta ćemo naučiti?

  • Naučićete ključne mogućnosti i komponente SQL Servera, kako da samostalno instalirate i konfigurišete SQL Server, te kako da napravite restore baze podataka.
  • Postaćete kompetentni u pisanju upita na velikim baza podataka, odnosno u korištenju naredbi za sortiranje, filtriranje i grupisanje podataka. Naučićete kako da koristiti podupite i izraze tabela.​
  • Naučićete kako da ispravno spojite dvije ili više tabela, korištenjem različitih tipova JOIN-a, i kako da kombinujete dva ili više SQL upita, korištenjem različitih SET operatora.
  • Savladaćete najvažnije SQL predefinisane funckije za analizu podataka (skalarne, logičke, window i agregatne funckije)
  • Naučićete kako da radite sa objektima baza podataka kao što su pogledi, korisnički definisane funkcije (skalarne i tabelarne), procedure
  • Naučićete kako ispravno upravljati greškama i koji su koraci u kreiranju SQL transakcija.

Od početnika do eksperta, zvuči zanimljivo?

Za više detalja posjetite Bitology - Platforma za ONLINE edukaciju

0 komentari

Slične objave