Caritas Bosne i Hercegovine

O meni

Caritas Bosne i Hercegovine

Vizija
Društvo u čijem se središtu nalazi čovjek, u svim svojim dimenzijama, i u kojem, u duhu Evanđelja Isusa Krista, vlada socijalna pravda i civilizacija ljubavi u istini.

Misija
Caritas Bosne i Hercegovine pastoralna je institucija BK BiH utemeljena radi promicanja djelotvorne kršćanske ljubavi kroz pružanje potpore Caritasovim ustanovama u BiH, kroz poticanje javnosti na karitativni rad i solidarnost te kroz suradnju s vladinim ustanovama, organizacijama civilnog društva i mrežom Caritasa u inozemstvu.

Član ili članica od: 09.2022.

Stil u timskom radu

Korisnik ili korisnica nije unio ove informacije

Iskustvo

Korisnik ili korisnica nije unio ove informacije

Edukacija

Korisnik ili korisnica nije unio ove informacije
Učitaj više
Nema objava