Certificirana pomagačica u lokalnoj zajednici ŽZH u 4P mreži za pružateljicu podrške

Certificirana pomagačica u lokalnoj zajednici ŽZH u 4P mreži za pružateljicu podrške od Trag Fondacija, OAK Foundation,Centar Ženskih prava, i 4P Mreži

Certificirana pomagačica u lokalnoj zajednici ŽZH u 4P mreži za pružateljicu podrške

Žana Alpeza je uspješno prošla obuku za Certificiranu pomagačica u lokalnoj zajednici u ŽZH Županiji u 4P mreži za pružateljicu podrške.

Mreža 4P je mreža specijaliziranih obučenih pomagačica koje pružaju podršku ženama u pristupu uslugama i pravdi u cijeloj Bosni i Hercegovini.

Šta je 4P?

Nastali smo s jasnim opredjeljenjem svih članica da svoj društveni angažman usmjerimo ka ženama koje su doživjele ili doživljavaju nasilje, prepoznajući slabost lokalnih zajednica da razumiju i prihvate sopstvenu ulogu u kreiranju boljeg i sigurnijeg okruženja.

Prošle smo zahtijevan i praktičan program obuke koji nas je osnažio da prepoznamo i primijenimo najbolji model podrške ženama, uvijek imajući na umu njihovu sigurnost i štiteći njihovo dostojanstvo i integritet.

P – POMAGAČICA
P – PODRŽAVATELJICA
P – PRISTUP, POSVEĆENOST, PAŽNJA, POVJERENJE
P – PRAVDA

Nas 55 obučenih, osnaženih pomagačica prisutni smo u lokalnim zajednicama širom BiH i na usluzi smo ženama sa iskustvom nasilja i u riziku od nasilja. Možemo im pomoći da na adekvatan način realiziraju svoja prava ili dođu do pouzdanih, korisnih i tačnih informacija o statusu određenog problema, te da se osjećaju podržano i dodatno osnaženo.

Aktivnosti i djelovanje u pružanju podrške ženama predstavljaju jedinstven vid podrške na razini lokalne zajednice kojim se postiže dvostruki učinak:

 • Za žene:
  Prilagođen, lakši, brži pristup informacijama i pravima, podrška prilikom komuniciranja s institucijama u sustavu zaštite
  Osnaživanje za efektivno uključivanje u sudski postupak.
 • Za institucije u lancu sustava zaštite:
  Prevazilaženje problema u praksi, najčešće uzrokovanih neinformiranošću i neukošću žena žrtava/preživjelih nasilja.
  Svjesne problema šireg opsega obučene smo da pružimo adekvatnu podršku i pomoć. Vjerujemo da je mreža 4P značajan resurs koji predstavlja iskorak u olakšavanju pristupa pravima i pravdi za žene u Bosni i Hercegovini.

Strateške oblasti
Mreža obučenih pomagačica koje podržavaju žene u pristupu uslugama i pravdi, za razdoblje 2022. – 2027. prepoznaje četiri (4) prioritetne strateške oblasti djelovanja:

 • Strateški cilj 1: Aktivno zagovaranje humanije politike i standardi podrške ženama s iskustvom nasilja i riziku od nasilja
 • Strateški cilj 2: Žene u riziku od nasilja imaju izravnu, brzu i efikasnu podršku u pristupu pravdi i socijalnim uslugama
 • Strateški cilj 3: Prepoznatljiva, jaka, funkcionalna i rastuća mreža pomagačica aktivna u cijeloj zemlji
 • Strateški cilj 4: Javnost i institucije prepoznaju značaj djelovanja mreže i humanije podrške u zajednici

___

Pogledaj i:

___

0 komentara

Slične objave