CPCD zapošljava!

Svoje motivaciono pismo i biografiju sa minimalno 2 reference, pošaljite nam putem mail adrese [email protected] najkasnije do 31. augusta 2023. godine do 17h!

CPCD zapošljava!

Centar za promociju civilnog društva (CPCD), jedna od uspješnih nevladinih organizacija sa sjedištem u Sarajevu, koja djeluje na području cijele Bosne i Hercegovine i regije Zapadnog Balkana kroz implementaciju kvalitetnih programa i pružanja usluga organizacijama, medijima, poslovnom sektoru, vlastima, građanima/kama i poticanje njihove međusobne saradnje i umrežavanja, etabliran kao organizacija koja jača kapacitete civilnog društva pružajući tehničku, savjetodavnu, zagovaračku i grant podršku u potrazi je za novim članom ili članicom tima.

Ukoliko smatrate da marljivo i predano radite, volite izazove, inovacije i kreativan rad, a uz to ste profesionalna, komunikativna, motivisana, entuzijastična i proaktivna osoba posvećena dostizanju svojih i organizacijskih ciljeva na pravom ste mjestu.

Otvorena pozicija: Službenik/ica za finansije

Službenik/ca za finansije je odgovoran/na za finansijsko-administrativne poslove CPCD-a, kao što su upravljanje finansijskom dokumentacijom, knjiženje poslovnih transakcija, bankovna plaćanja, vođenje blagajne, priprema i arhiviranje finansijske dokumentacije u skladu sa internim procedurama, komunikacija sa dobavljačima i ostali poslovi koji se tiču redovnog finansijskog poslovanja CPCD-a.

Posjedujete:

 • Minimalno srednju stručnu spremu (SSS), poželjno ekonomskog usmjerenja
 • Najmanje 3 godine iskustva u radu u nevladinim organizacijama na finansijskim poslovima
 • Odlična jezička pismenost na B/H/S
 • Odlična pisana i usmena komunikacija
 • Aktivno poznavanje engleskog jezika u pismu i govoru
 • Aktivno poznavanje rada na računaru, posebno MS Windows, MS Office (sa fokusom na napredno poznavanje korištenja programa Excel i Word), internet pretraživanja i e-mail komunikacije
 • Poznavanje finansijskih procedura i propisa, finansijskog planiranja, upravljanja budžetima i izvještavanja
 • Poznavanje rada u programu Quicken (poželjno)

Nudimo:

 • Jedinstvenu, izazovnu i profesionalnu priliku za rast, razvoj i učenje,
 • Podržavajuće, motivirajuće i organizovano okruženje neophodno za stabilno upravljanje,
 • Podršku tokom svakodnevnog obavljanja zadataka, ohrabrivanje i poticanje samostalnosti u radu,
 • Profesionalizam, dinamičnost i posvećenost,
 • Poslovna putovanja u BiH i regiji Zapadnog Balkana.

Svoje motivaciono pismo i biografiju sa minimalno 2 reference, pošaljite nam putem mail adrese [email protected] najkasnije do 31. augusta 2023. godine do 17h!

Samo kandidati i kandidatkinje čija prijava bude uzeta u razmatranje, bit će informisani/e o terminu finalnog intervjua.

___

Pogledaj i:

___

0 komentara

Slične objave