192 30.06.2022.

Deklaracija civilnog društva Zapadnog Balkana o društvenoj ekonomiji

Šest organizacija iz regiona potpisalo je “Deklaraciju civilnog društva Zapadnog Balkana o socijalnoj ekonomiji” kojom su pozvali donositelje i donositeljice odluka da preduzmu konkretne korake koji će doprinijeti daljem razvoju ekonomskog modela.

Deklaracija civilnog društva Zapadnog Balkana o društvenoj ekonomiji

Poziv donositeljima i donositeljicama odluka da preduzmu konkretne korake za razvoj socijalne ekonomije

Šest organizacija iz regiona potpisalo je “Deklaraciju civilnog društva Zapadnog Balkana o socijalnoj ekonomiji” kojom su pozvali donositelje i donositeljice odluka da preduzmu konkretne korake koji će doprinijeti daljem razvoju ovog ekonomskog modela utemeljenog na zaštiti društva i planete.

U trenutku kada je svijet sve više usmjeren ka profitu, a osetljive grupe i životna sredina sve više ugroženi, društvena ekonomija se prirodno nametnula kao jedno od rješenja koje može da osnaži i očuva zajednicu. Oslanjajući se na različite inicijative EU, organizacije iz regiona u saradnji sa partnerima usidrile su društvenu ekonomiju kao koncept održivog razvoja društava Zapadnog Balkana. Tokom prethodnih decenija, zahvaljujući naporima mnogih organizacija i njihovih partnera, usvojeno je nekoliko strategija i zakonskih rješenja, razvijeni su novi modeli finansijske podrške i pokrenuti su nacionalni i regionalni programi posvećeni sticanju znanja i podizanju svijesti među različitim zainteresovanim stranama.

Krajem prošle godine, Evropska komisija usvojila je Evropski akcioni plan za društvenu ekonomiju koji ukazuje na njenu ulogu u stvaranju radnih mjesta i inkluzivnom i održivom rastu. Akcioni plan nudi jasne smjernice za njen razvoj za sve zainteresovane strane, a posebno za državne uprave. Kroz promovisanje cirkularne ekonomije, tech4good rješenja, socijalnog uključivanja najugroženijih ljudi i učešća mladih, društvena ekonomija igra ključnu ulogu u ostvarivanju pravedne, zelene i digitalne tranzicije.

Smatrajući da je došlo vrijeme da društvena ekonomija postane dio zvanične i vidljive politike vlada Zapadnog Balkana i regionalnih tijela, predstavnici i predstavnice organizacija civilnog društva potpisali su i lansirali Deklaraciju kojom pozivaju i ohrabruju donositelje i donositeljice odluka u EU, Albaniji, Bosni i Hercegovini, Crnoj Gori, Kosovu, Sjevernoj Makedoniji i Srbiji da sprovedu ́određene korake koji bi pospješili njen razvoj. Ti koraci podrazumijevaju dalju saradnju na stvaranju povoljnijeg okruženja politike za razvoj socijalne ekonomije, adekvatnu finansijsku podršku koja prepoznaje njenu specifičnost, udruživanje i međusektorska partnerstva, kao i širenje znanja o društvena ekonomiji. 

Deklaracija je potpisana 15. juna na Forumu socijalnih inovacija u Beogradu, a potpisali su je predstavnici i predstavnice organizacija Yunus Social Business Balkans (ALB), Youth Alliance Kruševo (MKD),  CDP Globus (BIH), Centar za omladinsku edukaciju (MNE), Forum for Civic Initiatives (KOS) i Koalicija za razvoj solidarne ekonomije (KoRSE) (SRB) koja je ujedno i inicirala ovu inicijativu. Potpisnice su pozvale i druge organizacije da se pridruže i potpišu deklaraciju, što mogu učiniti putem formulara na vebsajtu KoRSE.

Koalicija za razvoj solidarne ekonomije (KoRSe) osnovana je 2010. godine kao neformalna mreža organizacija koje se bave podrškom razvoju solidarnog preduzetništva, koju čine Trag fondacija, Evropski pokret u Srbiji (EPuS), Inicijativa za razvoj i saradnju (IDC) i Smart kolektiv.

Fondacija Mozaik podržala je ovu Deklaraciju i dat će svoj doprinos inicijativi.

_______

Pogledaj i: 

_______0 komentara

Slične objave