eCommerce asocijacija u Bosni i Hercegovini
Pročitaj više
Nema objava

O meni

Cilj eCommerce Asocijacije u Bosni i Hercegovini je zastupanje eCommerce zajednice, zaštite prava i interesa trgovaca i potrošača, te stvaranje i razvijanje pozitivnog poslovnog okruženja u području elektroničkog poslovanja i razvoj eCommerce platforme za članove Asocijacije. Radimo na edukaciji potrošača promovišući sigurnost i jednostavnost elektronske trgovine, te obukama vlasnika i menadžmenta kompanija kao i svih zaposlenih van i unutar sektora koji se bavi eCommercom. Zajedno sa našim partnerima i članovima podržavamo uvođenje i sprovođenje, te utjecaj i savjetovanje na donošenju pravne regulative za eCommerce. Promovišemo sigurnosti online prodaje kroz različite projekte, a fokus je na sigurnosti BH tržišta, doprinoseći razvoju opšte digitalizacije društva.

Član ili članica od: 12.2021.

Stil u timskom radu

Član ili članica nije unio ili unijela ove informacije

Iskustvo

Član ili članica nije unio ili unijela ove informacije

Edukacija

Član ili članica nije unio ili unijela ove informacije