EMPOWER & Vesna Bajšanski-Agić: Jednakost se može ostvariti jedino ukoliko radimo zajedno ka istom cilju

EMPOWER: Podcast inspirativnih priča o osnaživanju žena. Tema #5 epizode je Privilegije i predrasude: Kako odgovoriti na ovaj problem u cilju pravednijeg društva i ženskog poduzetništva.

EMPOWER & Vesna Bajšanski-Agić: Jednakost se može ostvariti jedino ukoliko radimo zajedno ka istom cilju

EMPOWER podcast Švicarske agencije za razvojnu saradnju, jeste podcast inspirativnih priča, koji se zalaže za veće ekonomsko osnaživanje žena. Ovaj podcast je nastao kao saradnja Genderneta i IED tima u SDC-u.

Podizanje svijesti o privilegijama i predrasudama ključno je za pravednije društvo. U novoj epizodi EMPOWER podcasta Vesna Bajšanski-Agić, izvršna direktorica Fondacije Mozaik, govori kako se Mozaik bavi privilegijama i predrasudama, te kako nešto jednostavno kao što je promišljenost u upotrebi jezika može potaknuti mlade žene da postanu poduzetnice. 

Cijeli razgovor poslušaj na linku EMPOWER podcast, Ep. 5: Privilege & prejudice: how to address them for a more just society and women entrepreneurship, a u nastavku možeš da pročitaš ključne poruke i zaključke ovog inspirativnog razgovora.

Izvršna direktorica Fondacije Mozaik, Vesna Bajšanski-Agić je istakla da je ključno da razgovaramo o privilegijama, ali ne na način u kom ćemo osjećati krivnju zbog toga što ih imamo.

"Zato što za većinu privilegija nismo odgovorni, došle su same po sebi, kao što je biti rođen kao muškarac ili kao bijela osoba. Ovo je nešto na šta ne bismo trebali biti ponosni, ali u isto vrijeme ne bismo trebali osjećati krivnju. To je nešto što se desilo samo po sebi. Kada počnemo razgovarati o privilegovanosti, kada postanemo svjesni svoje privilegovanosti uvijek nas dovodi do momenta u kome shvatimo da smo dijelom skupine koja čini opresiju."

U nastavku razgovora, Vesna je navela da je ključno biti svjestan svoje privilegovanosti i svojih predrasuda, jer je to prvi korak u borbi protiv bilo koje diskriminacije. To je i način da priznaš da se nešto pogrešno odvija u društvu i zauzmeš poziciju, govoriš šta to ja mogu učiniti da napravim svijet ili svoju zajednicu pravednijom. 


"Od početka pokušavamo biti pravični u svemu što radimo. Radeći u Bosni to znači da se mora paziti na različite etničke ili nacionalne pozadine, a poseban fokus imamo na rodnoj ravnopravnosti. Bosna nije izolovan slučaj, mislim da se svuda mora raditi na tome. Zajedno sa svojim koleginicama i kolegama se trudim raditi više na prevenciji, nego li intervenciji. Umjesto baveći se pozitivnom diskriminacijom ili afirmativnom akcijom npr. kvotama, mi pokušavamo raditi gender mainstreaming, rodno osjetljivo budžetiranje i slično. Na primjer, dajemo grantove mladim ljudima za društveno inovativne projekte i dajemo novac mladim preduzetnicama i preduzetnicima za njihove startupe.

Na ove pozive se većinom prijavljuju muškarci, pogotovo u poduzetništvu, jer se to gleda kao nešto što je više u muškim rukama. Umjesto da napravimo segregirane pozive, mi smo napravili zajednički poziv gdje nudimo 50% grantova za kompanije koje su cofunded od strane žena. Još jedan način kojim postižemo jednakost je rodno osjetljivi jezik u javnim pozivima.

Za kraj, Vesna zaključuje da bi se riješio problem seksizma, žene ne mogu same adresirati pitanje, mora se to učiniti zajedno sa muškarcima. Jednakost se može ostvariti jedino ukoliko radimo zajedno ka istom cilju.

EMPOWER podcast, Ep. 5: Privilege & prejudice: how to address them for a more just society and women entrepreneurship

___

Pogledaj i: 

___

1 Komentar


Definitivno must have za svakog da posluša. Meni se lično otvorila potpuno nova dimenzija razmišljanja kada sam više pažnje počela posvećivati kako Vesna kaže većoj promišljenosti u upotrebi jezika, koja definitivno može potaknuti mlade žene da postanu poduzetnice ali i sve što požele.

Slične objave