Naziv projekta:

Fudbalska inkluzija

Mjesto/Mjesna zajednica:

Tešanj/ Tešanj

Grad/Općina/Opština:

Tešanj

Naziv tima:

Zdrav život
...

Projekat


Sažetak

Naš cilj je da u fudbal uključimo one koji žele da se bave ovim sportom ali za to do sada nisu imali priliku. Želimo im barem jednim dijelom omogućiti da se bave onime čime oni žele i bar na neko vrijeme budu fudbaleri poput onih o kojima maštaju.

Opis problema koji se projektom želi riješiti i koga on najviše pogađa?

Kao profesor sporta i fudbalski trener svakodnevno se susrećem sa osobama koje žele da se bave fudbalom ali nemaju tu mogućnost. Na našem području nemate često priliku vidjeti da se djevojčice bave fudbalom ali veliki broj njih to želi i kao takve obraćaju se nama kao stučnjacima iz ovog područja kako bi im pomogli. Takođe osobe koje imaju bilo kakvu poteškoću u razvoju su isključene iz sporta jer se smatra da oni to nece moći. Mi smatramo upravo suprotno i iskreno vjerujemo u njih da i oni mogu biti jednak dio tima ako im se da prava prilika i prava pozijica. Problem pogađa onu najranjiviju skupinu osoba a to jeste one najmlađe a poznato nam je da uspomene iz djetinjsva nosimo cijeli život.

Ko su volonteri i volonterke koji će riješiti taj problem i na koji način?

Volonteri su profesori sporta i stručni saradnici za osobe sa poteškoćama u razvoju, volonteri koji će raditi na ovom projektu su već u velikoj mjeri iskusni u radu sa ovakvim skupinama i moći će kvalitetno provesti ovaj projekat. Riješit ćemo ga na način da organizujemo niz radionica i treninga koje će biti prilagođene za određene skupine i samim time omogućiti ispunjenje dječijih snova. Orgaizovat ćemo 10 treninga i radionice za sve učesnike te im omogućiti svu sportsku opremu kao i hranu i piće tokom treninga. Svaki trening će biti pomno planiran i rilagođen njihovim potrebama, omogućiti ćemo im da budu fudbaleri barem neko vrijeme i na samom kraju omogućiti medijsku promociju i samim time pridodati na važnosti na njihovom fudbalskom životu.

Navedite očekivani broj volontera i volonterki.

15

Koje rezultate ćete postići?

Postići ćemo to da osobe koje nemaju mogućnosti biti fudbaleri, i mozda nikada neće imati priliku da to budu ostvare svoje snove barem na neko vrijeme i osjćaju se kao dio velikog tima. Podići ćemo i njihovo zdrvstveno stanje, baveći se sportom do svojih mogućnosti podižemo i zdravstveno stanje. Naš cilj su sretna i zdrava djeca.

Navedite očekivani broj korisnika i korisnica.

35

Koje su dodatne vrijednosti vašeg projekta?

Pored zdravlja i sreće u njima postići ćemo i to da stvore nova prijateljstva a nema boljih prijateljstava stvorenih u krugu sporta i oko stvari koje volimo.

Početak aktivnosti

15.05.2023

Kraj aktivnosti

01.08.2023

Aktivnosti

Opis aktivnosti Od do Odgovorna osoba
prikupljanje doprinosa 15.05.2023 17.05.2023 Samra Dolamić
okupljanje volontera 17.05.2023 18.05.2023 Aida Bašić
organizacija treninga 21.05.2023 25.06.2023 Nedim Dolamić
promocija učesnika 26.06.2023 29.06.2023 Admir Dolamić

Geolokacijske koordinate projekta

Budžet

Stavka Opis Iznos od
Mozaika (KM)
Iznos od
zajednice (KM)
Ukupno
(KM)
Nabavka materijala, opreme i robe dresovi, majce, hrana piće 1800 0 1800
Promocija/marketing promocija, mediji, kopačke, dovoz učesnika 0 1000 1000
Total: 1800 1000 2800

Sredstva iz zajednice

Ime i prezime/Naziv donatora Tip donatora ili donatorice Vrsta doprinosa Iznos ili procjena vrijednost
Knjigovodstveni servis "NEADO" Preduzeće Novac 1000
Total: 1000

Tabela utrosenih sredstava

ID računa Stavka računa Opis računa Utrošeni budžet Preostali budžet
5269 Nabavka materijala, opreme i robe dresovi, majce, hrana piće 749,98 1.050,02
5271 Nabavka materijala, opreme i robe dresovi, majce, hrana piće 1.050,01 749,99
Odobreni budzet: 1.800,00KM 1.799,99 0,01

Realizacija projektaRezultati


Pol Društveno isključene skupine Pol: Društveno isključene skupine
Ukupno M Ž Drugo Da Ne M Ž Drugo
Broj korisnika

10

7

3

0

10

0

7

3

0

Broj volontera

5

3

2

0

0

5

0

0

0

Broj volonterskih sati

17

10

7

0

Grad/Općina/Opština

Tešanj

Naziv projekta
Fudbalska inkluzija
Opis i rezultati projekta
Fudbalska inkluzija je omogućila da svi oni koji žele da više nauče o fudbalu, a nemaju priliku, to i ostvare. Omogućili smo treninge, radionice te opremu za kvalitetne fudbalske treninge za sve.
Ukupna vrijednost projekta
2800 KM
Broj direktnih korisnika
10
Broj
volontera
5
Broj volonterskih sati
17