Glasaj za najbolje biznis ideje i društveno-korisne projekte mladih širom BiH!

Preko 500 projektnih i biznis ideja pristiglih kroz lonac do 13.3.2023. godine je sad na javnoj kampanji glasanja! Pogledaj kakve ideje mladi ljudi širom BiH imaju i svojim glasom pomozi da ih i ostvare. 🤩

Glasaj za najbolje biznis ideje i društveno-korisne projekte mladih širom BiH!

Ako nas pratiš, sigurno se sjećaš kako smo u martu ove godine tražili mlade širom BiH koji žele unaprijediti svoje zajednice projektnim ili biznis idejama? Nudili smo fond od skoro 750.000 KM za društveno-korisne projekte mladih iz zajednica širom BiH i fond od preko 180.000 KM za biznis ideje mladih.

Poziv smo zatvorili 13.3.2023. godine, sa čak 605 apliciranih ideja za društveno-korisne projekte i 96 biznis ideja koje su mladi imali.  Sve pristigle aplikacije su mentorisali, a zatim i odobrili mladi iz Odbora Omladinskih banaka prateći ispunjavaju li glavne kriterije. Fondacija Mozaik je, u toku procesa mentorstva, sa Općinom Tešanj i Opštinom Petrovo potpisala Anekse Memoranduma o saradnji o povećanju fonda, te oni sada iznose 35.754 KM za projekte u OB Tešanj i 14.400 KM za projekte u OB Petrovo. 

Nakon ovog procesa, danas i ti možeš svojim glasom pomoći ovim mladim osobama da njihove projektne i biznis ideje i zažive! Da bi bili finansirani moraju skupiti najmanje 50 glasova, tako da im je svaki glas bitan! 

Ovdje glasaj za 514 projekata iz 48 zajednica širom BiH:

GLASAJ ZA PROJEKTE

Ovdje glasaj za 53 biznis ideje mladih iz 25 zajednica širom BiH:

GLASAJ ZA MIKOBIZNISE

Kako im pomoći? Registruj se u loncu (ako već nisi), dodaj svoj broj telefona (važan nam je zbog potvrde identiteta i regularnosti glasanja) i izaberi svoje favorite! Možeš svoj glas dati samo jednom projektu ili biznisu ili podržati više njih iz različitih zajednica.

Glasanje traje do 17.4.2023. godine do 14 sati!

Proces glasanja u loncu je fer i transparentan način da se podrže ideje mladih ljudi. Verifikacija broja telefona je jedan od koraka koji nam garantuju da iza svakog glasa stoji i stvarna osoba. Svaka moguća zloupotreba će biti sankcionisana.

*Napomena: Ukoliko imaš bilo kakvih tehničkih problema, javi se našoj tehničkoj podršci.

0 komentara

Slične objave