220 28.04.2022.

[Grad Gračanica] Javni poziv za učešće u Programu podrške poduzetništvu 2022.

Grad Gračanica i Udruženje trenera CEFE u Bosni i Hercegovini, pozivaju osobe zainteresovane za pokretanje vlastitog poslovnog poduhvata i jačanje poduzetničkih kapaciteta, da se prijave za učešće u Programu podrške poduzetništvu 2022.

[Grad Gračanica] Javni poziv za učešće u Programu podrške poduzetništvu 2022.

Kroz Program podrške poduzetništvu, polaznicima i polaznicama će biti osigurana poduzetnička obuka i mentorska podrška u izradi biznis plana. Za odabrane korisnike i korisnice čije poslovne ideje budu najbolje ocijenjene osigurana je finansijska podrška.

Grad Gračanica i CEFE BiH zajednički implementiraju Program podrške preduzetništvu 2022. na teritoriji ove lokalne zajednice.

Cilj Programa je pokretanje novih privrednih subjekata i kreiranje poticajnog okruženja za razvoj preduzetništva.

Ko se može prijaviti?

Na ovaj poziv prijaviti se mogu fizička lica sa mjestom prebivališta na području grada Gračanica, kao i privredna društva/obrti registovani na području Gračanice od čije registracije nije prošlo više od godinu dana od dana objave poziva.

Polaznici i polaznice Programa podrške poduzetništvu učešćem u programu dobijaju:

  • Obuku u jačanju ličnih poduzetničkih kapaciteta,
  • Mentorstvo u razvoju biznis plana za odabrani poduhvat,
  • Odabrani korisnici dobijaju finansijsku podršku za otpočinjanje poslovnog poduhvata (dvije najbolje ocijenjenje poslovne ideje).

Kako se prijaviti?

Prijave se zaprimaju u periodu do 30.04.2022. ispunjavanjem Aplikacionog formulara. Aplikaciju je moguće predati elektronski, na adresu m.hodzic@gracanica.gov.ba ili lično u prostorijama u prostorijama gradske uprave, nova zgrada, šalter broj 1 na adresi M.M. Bašeskije 1, 75320 Gračanica. Prijavljeni kandidati bit će obavješteni o odabiru za učešće u Programu najkasnije 7 dana po zatvaraju ovog Javnog poziva.

Šta se očekuje od prijavljenih polaznika i polaznica?

Od polaznika i polaznica se očekuje:

  • Spremnost za lični rast i razvoj u oblasti poslovnih i poduzetničkih vještina,
  • Poslovna ideja,
  • Učešće na poduzetničkoj obuci u trajanju od 6 dana.

___

 

Pogledaj i: 

___0 komentara

Slične objave