Naziv projekta:

Igralište za djecu osmjeh na licu 3

Mjesto/Mjesna zajednica:

Općina Tešanj

Grad/Općina/Opština:

Tešanj

Naziv tima:

DOlac tim
...

Projekat


Sažetak

Projekat predstavlja nastavak aktivnosti na izgradnji igralista Dolačka ravan. U završnoj fazi očekujemo postavljanje terena za igru ali i završetak dječije igraone koja se nalazi uz izgrađene terene. Projektom će se izvršiti finalno uređenje dječije igraone, koje će biti prilagođeno za djecu sa posebnim potrebama. Pored navedenog dodatno planiramo obogatiti sadržaj sa dodatim klupama za sjednje te uređenje staze do pomenute igraone. Projekat je od velikog značaja kako za našu mjesnu zajednicu tako i za cijelu općinu Tešanj, uzimajući u obzir činjenicu da je poznato da na području općine Tešanj postoji trenutno samo jedna igraona koja je prilagođena za svu djecu i koja se nalazi uz sportski teren. Pored navedenog postavljanjem dodatnih klupa za sjedenje olakšta će odvijanja saobraćaja u mjestu Dolac s obzirom da se igraona nalazi neposredno u blizini autobuskog stalajišta -okretališta za srednjoškolce, te će se time samnjiti broja srednjoškolaca koji na cesti čekaju svoje autobuse. Dakle ovim projektom će biti uključeno više ciljanih skupina; od djece uzrasta od 5 pa do 15 godina, djece sa posebnim potrebama, srednjoškolci, mještani MZ Raduša, do raznih sportskih kolektiva. Ovim projektom sufinansirat će se završna izgradnja sportskog kompleksa a koja predviđa nabavku i postavku: dječije ljuljaške, konjića, klackalica, tobogana, vozića koji su prilogođeni za svu djecu. Pored navedenog u ovoj fazi; postavit ćemo dodatnih klupa za sjedenje te pristupnu stazu do igraone. Za navedenu fazu obezbeđena su sredstav iz raznih izvora, ali za kompletiranje ove lijepe priče potrebna su dodatna finansijska sredstva. Dakle ovaj projekat obogatit će sadržaj za najmalađe na području općine Tešanj, povećat će sigurnost srednjoškolaca, unaprijedit će odvijanje saobraćaja na predmetnom lokalitetu. Projekat će doprinjeti završetku izgradnje cijelog kompleksa, te će se time obogatit ; kako sportski tako i društveni sadržaji na području cijele općine Tešanj.

Opis problema koji se projektom želi riješiti i koga on najviše pogađa?

Na području Općine Tešanj ne postoji igraona na otvorenom koja je prilagođena i djeci sa posebnim potrebama. Pored navedenog u blizini mjesta gdje se planira postaviti igraona nalazi se autobusko okretalište. Djeca za vrijeme čakanja autobusa su praktično na cesti i time ugrožavaju odvijanje saobraćaja na lokalitetu Dolačka ravan. Pored navedenog na području cijele općine na jednom mjestu ne postoji neki sportski kompleks koji ima; dva terena, mjesto šetnje sjedenje i sa dječijom igraonom. 

Ko su volonteri i volonterke koji će riješiti taj problem i na koji način?

Volonteri i volonetrke će biti angažovani na planiranim radovima; uređenja korita rijeke, sadnje cvijeća i čempresa uz obalu kako bi se uredio pristup do igraone i sama igraona. 

Navedite očekivani broj volontera i volonterki.

25

Koje rezultate ćete postići?

Uredit će se korito rijeke pored igraone, postavit će se dodatni sadržaj na igraoni, postavit će se najmanje 5 dodatnih klupa za sjedenje, posadit će se najmanje 250 čempresa uz korito te će uredit cijeli plato, koji je u izgradnji. Kompletirat ćemo sadržaj dječije igraone koja će biti prilagođena djeci sa posebnim potrebama. Pored navedenog u saradnji sa UG Dolačka ravan, Centrom za djecu sa posebnim potrebaama i Općinom Tešanj, organizovat ćemo druženja na pomenutom lokalitetu sa djecom sa posebnim potrebama, te ćemo inicirati da se korištenje kompletnog sportskog kompleksa obezbjedi u punom kapacitetu za navedenu kategoriju 

Navedite očekivani broj korisnika i korisnica.

1700

Koje su dodatne vrijednosti vašeg projekta?

Kompletiran sadržaj sportskog kompleksa Dolačka ravan. Omogućeno korištenje igraone sa prilagođenim sadržajem djeci sa posebnim potrebama. Doprinos razvoju sporta. Povećan broj sportskih, kulturnih i drugi manifestacija u MZ Raduša. 

Početak aktivnosti

10.05.2023

Kraj aktivnosti

10.08.2023

Aktivnosti

Opis aktivnosti Od do Odgovorna osoba
Okupljanje volontera i timova za implementaciju projekta podjela zadatakaaka 10.05.2023 17.05.2023 Halil Jašić
Provjera tržišta i provođenje potrebnih nabavki 18.05.2023 31.05.2023 Muhamed Omahić
zaključivanje ugovora sa izvođačima za radove i opremu 31.05.2023 07.06.2023 Muhamed Omahić
Izvođenje radova, isporuka robe uz angažman volontera i ostalih 10.06.2023 31.07.2023 Muhamed Omahić
Organizovanje svečanosti povodom otvaranja sportskog kompleksa 31.07.2023 01.08.2023 Halil Jašić
Organizacija igara za djecu sa posebnim potrebama pod nazivom "Sportom do jenakosti" 01.08.2023 01.08.2023 Halil Jašić

Geolokacijske koordinate projekta

Budžet

Stavka Opis Iznos od
Mozaika (KM)
Iznos od
zajednice (KM)
Ukupno
(KM)
Ostali troškovi Priprema terena za montažu igrališta 700 0 700
Nabavka materijala, opreme i robe Nabavka drvenog vozića za igraonu 0 2500 2500
Nabavka materijala, opreme i robe klackalica 0 400 400
Nabavka materijala, opreme i robe Ljuljačka ptičije gnijezdo 1100 0 1100
Ostali troškovi usluga prijevoza i montaže opreme 0 300 300
Organizacija događaja, radionice, manifestacije, radne akcije Usluga organizacije događaja Sportom do jednakosti 0 400 400
Total: 1800 3600 5400

Sredstva iz zajednice

Ime i prezime/Naziv donatora Tip donatora ili donatorice Vrsta doprinosa Iznos ili procjena vrijednost
Udruženje mladih Dolačka ravan NVO Roba 3600
Total: 3600

Tabela utrosenih sredstava

ID računa Stavka računa Opis računa Utrošeni budžet Preostali budžet
6561 Ostali troškovi Priprema terena za montažu igrališta 700,00 0,00
6561 Nabavka materijala, opreme i robe Ljuljačka ptičije gnijezdo 1.100,00 0,00
Odobreni budzet: 1.800,00KM 1.800,00 0,00

Realizacija projekta



Rezultati


Pol Društveno isključene skupine Pol: Društveno isključene skupine
Ukupno M Ž Drugo Da Ne M Ž Drugo
Broj korisnika

700

500

200

0

40

660

25

15

0

Broj volontera

30

25

5

0

10

20

5

5

0

Broj volonterskih sati

240

200

40

0

Grad/Općina/Opština

Tešanj

Naziv projekta
Igralište za djecu osmjeh na licu 3
Opis i rezultati projekta
U sklopu projekta realizovane su sve planirane aktivnosti. Uređen je plato cijelog igrališta, pristupni put, korito rijeke. Nabavljeni i postavljeni su dodatni sadržaji na graoni od vozića, konjića, klackalica, dodatno je opremljena trampolina i tobogan. Pored navedenog za dječije igralište poszavljena je rasvjeta kao i nazorne kamere.
Ukupna vrijednost projekta
5400 KM
Broj direktnih korisnika
700
Broj
volontera
30
Broj volonterskih sati
240