Individualna i kolektivna prava

Individualna i kolektivna prava egistiraju jedna pored drugih i međusobno su tijesno povezana.

Individualna i kolektivna prava

     Kolektivna prava, prava su grupe kao grupe a ne pojedinačno njezinih članova i članica. Individualna prava su prava pojedinaca i pojedinki pa čak i ako su ona grupno diferencirana kao što većina prava jeste. Međunarodni zakon o ljudskim pravima usredotočuje se na prava pojedinca ili pojedinke a nagalsak je na zaštiti dostojanstva i vrijednosti pojedinca ili pojedinke. Međutim, kolektivna diskriminacija je korijen mnogih nejednakosti a alati u zakonu nagnuti su prema razumijevanju prava pojedinca ili pojedinke.

     Odnos između individualnih i kolektivnih prava nije nužno jednostavan. Ključno pitanje u ovoj temi jeste da li je identitet definisan kroz inidividualne karakteristike ili kroz članstvo u grupi. Odgovor na ovo pitanje pomaže na određivanju da li su grupna prava nužna ili se interesi grupe bolje služe sprovođenjem individualnih ljudskih prava. Diskurs koji je i danas dominantan naglašava individualna prava nad kolektivnim pravima – to je djelomično potaknuto idejom da će jamstvo individualnih prava dovesti i do prava čitave grupe. Ljudska prava teku od pojedinca ili pojedinke do grupe a ne obrnuto, odnosno identitet se definiše kroz individualne karakteristike a ne pripadnost grupi. 

     Mnogi ljudi tvrde da podržavaju ljudska prava međutim oni ne prepoznaju da su individualne slobode uvijek popraćene i individualnom odgovornostima prema ostatku društva. Bez ovog razumijevanja ljudska prava mogu biti izopačena i napadnuta – mržnja, nasilje, prijetnje, rasizam su samo neki od rezultata. Naša se populacija polarizovala u svojim mišljenjima iskrivljujući percepcije i uzgajajući netoleranciju. Dok nam društveni mediji daju vrijedne platforme za dijeljenje mišljenja, bijes na internetu ohrabrili su i popularizovali one koji koriste dezinformacije, neznanje i samozadovoljstvo da bi služili svojim ličnim ciljevima ili dobili više pažnje, često izazivajući još više ljutnje i podjela.

       U suštini, svako pravo ima kolektivnu dimenziju. Individualna i kolektivna prava egistiraju jedna pored drugih i međusobno su tijesno povezana.

1 Komentar


Odličan blog,Tea. Ovo je zaista zanimljiva tema i posebno mi se sviđa tvoj osvrt na medije danas. Mnogo je dezinformacija i važno ih je uočiti. Budi slobodna da nam pišeš još o ovoj temi. Pozdravv 🥰

Slične objave