Ministarstvo obezbijedilo još 150 hiljada KM za podršku organizaciji poslovnih sajmova u 2022. godini; objavljen javni poziv

Javni pozivi otvoreni su još manje od deset dana. Prijavite svoje projekte/programe i ostvarite pravo na sufinansiranje poslovnih sajmova i manifestacija. Ukoliko imate bilo kakvih nejasnoća u vezi s prijavom, kontaktirajte nas

Ministarstvo obezbijedilo još 150 hiljada KM za podršku organizaciji poslovnih sajmova u 2022. godini; objavljen javni poziv

Ministarstvo privrede Kantona Sarajevo objavilo je još jedan Javni poziv za sufinansiranje (dijela troškova) programa i projekata, ali sada za projekte poslovnih subjekata (obrt, d.o.o.) za organizovanje poslovnih sajmova ili sličnih manifestacija u svrhu promocije poslovnih subjekata i razvoja privrede u Kantonu Sarajevo za 2022. godinu “POSLOVNI SAJMOVI 2022”.


Javni poziv objavljen je u okviru programa podrške organizaciji poslovnih sajmova i sličnih manifestacija s ciljem promocije privrede i privrednih subjekata na području Kantona Sarajevo, kao i rasta i razvoja ukupnog poslovnog ambijenta na području Kantona.


Ranije ovog mjeseca objavljen je isti javni poziv po kojem prijavu projekata i programa imaju neprofitne organizacije, tako da je objavom ovog javnog poziva zaokružen proces podrške svima koji se bave organizacijom psolovnih sajmova i sličnih manifestacija.


Ministarstvo privrede u kontinuitetu radi na jačanju promocije poslovanja i poslovnih subjekata na području Kantona. Aktivno podržavamo sve one koji donose dodatnu vrijednost i mogućnost prosperiteta za naš kanton i ovim javnim pozivom zaokružujemo ovaj program podrške u 2022. godini“, naveo je ministar privrede Adnan Delić.


Dodao je i da je za realizaciju podrške u organizaciji poslovnih sajmova po ovom Javnom pozivu Ministarstvo obezbijedilo 150.000 KM, što je uz 100.000 KM obezbijeđenih za neprofitne organizacije ukupno 250.000 KM za podršku organizaciji poslovnih sajmova i manifestacija u 2022. godini.

Javni pozivi dostupni su na sljedećim linkovima:
Za udruženja i neprofitne organizacije na linku. 

Za d.o.o. i obrte na linku. 

____

Pogledaj i: 

____0 komentara

Slične objave