Na mladima svijet ostaje

Posljednji poziv za projekte i mikrobiznise koji je otvorila Fondacija Mozaik, mladi su iskoristili da olakšaju školovanje mališana u područnoj Osnovnoj školi. Odabrana Osnovna škola sada je bogatija za nove i korisnije sadržaje .

Na mladima svijet ostaje

Da na mladima svijet ostaje znaju i naši mladi volonteri koji su pružene prilike koje nudi Omladinska banka i Fondacija Mozaik iskoristili da pomognu našim najmlađima. U okviru projekta ''Opremanje male škole'' mladi aplikanti su željeli nabaviti smart table za učenike i učenice ove područne škole. Kako je obrazovanje jako važno, željeli su da doprinesu njegovoj kvaliteti i učine prenos znanja lakšim i zanimljivijim.

Živimo u svijetu u kome su obrazovanje i sama edukacija podignuti na visoke razine, s time u vezi moramo biti spremni ići u korak sa vremenom i davati maksimalne napore da prenos znanja učinimo kreativnijim, lakšim i jedostavnijim. Ne smijemo zanemariti ni činjenicu da je motivacija učenika i učenica da učestvuju u školskim aktivnostima od velikog značaja, s time u vezi važno je motivirati učenike da koriste svoje kapacitete i bude svoju kreativnost. 

Sa željom da to i ostvare, školske učionice obogaćene su za 4 zidne table formata 90 x 120 cm kao i dvije pokretne montirajuće table dimenzija 70 x 100 cm. Na ovaj način, učiteljima i učiteljicama je također omogućena zamjena starih istrošenih tabli sa novim piši-briši tablama čija je upotreba dosta lakša i brža. Također, kako su volonteri željeli da dodatno nagrade najmlađe u sklopu projekta nabavili su i osnovni školski pribor koji će im olakšati početak ove školske godine. Mozaik je u ovom projektu učestvovao sa 1.255,00 KM, dok je doprinos zajednice iznosio 650 KM, čime je ukupna vrijednost projekta iznosila 1.905,00 KM. 

Ovom prilikom kao Odbor Omladinske banke Kladanj, željela bih da se zahvalim našim volonterima, Fondaciji Mozaik kao i dobavljačima Ingel d.o.o. i Manoxo d.o.o. sa kojima su volonteri imali fantastičnu saradnju. 

Također, važno je naglasiti da su volonteri u dogovoru sa školskim rukovodstvom najavili nastavak saradnje sa Osnovnom školom ''Brateljevići'' , kojoj žele nastaviti pomagati kroz mogućnosti koje Fondacija Mozaik nudi. Sigurni smo da će nabavljena oprema biti od velikog značaja najmlađim učenicima i učenicama koji će sutra činiti naše okruženje boljim mjestom kao što to rade naši mladi volonteri danas. 

 

Do idućih prilika i lijepih priča, pozdrav ! 

Omladinska banka Kladanj

___

Pogledaj i:

___

0 komentara

Slične objave