Narodnoj kuhinji „Dobrotvor” u Sarajevu svakodnevno se javljaju novi korisnici i korisnice

Građani na rubu siromaštva: Narodna kuhinja "Dobrotvor" broji preko 200 korisnica i korisnica, a sve više građana i građanki se svakodnevno javlja s molbom za korištenje narodne kuhinje.

Narodnoj kuhinji „Dobrotvor” u Sarajevu svakodnevno se javljaju novi korisnici i korisnice

Više od 200 korisnika i korisnica u toku jednog dana po svoj, možda i jedini, dnevni obrok odlazi u Narodnu kuhinju „Dobrotvor” u Sarajevu. Ovaj broj konstantno raste, jer se sve više građana i građanki javlja s molbom za korištenje narodne kuhinje.

„Osobe treće životne dobi, penzioneri, samci, lica s invaliditetom, lica koja nisu ostvarila pravo na penziju, uglavnom su najviše zainteresovani za pomoć ove vrste, dok je mladih do 30 godina malo“, kaže Aleksa Čebić, iz Narodne kuhinje „Dobrotvor”. 

Kako broj korisnika i korisnica raste, tako rastu i troškovi i potrebe narodnih kuhinja, a Čebić kaže kako se narodna kuhinja „Dobrotvor” finansira uglavnom preko donacija ministarstava ili po osnovu javnih poziva za finansiranje ili sufinansiranje kuhinja. Određena sredstva dobijaju i od opština, na osnovu odluka ili raspisanih poziva. Međutim, to nije dovoljno.

„Problemi koje imamo u radu su uglavnom finansijske prirode, jer u ozbiljnom radu uvijek nedostaje sredstava za nabavku opreme, održavanje inventara, troškove goriva, bruto naknade zaposlenika i tako dalje. Mnogi griješe što pod rad narodne kuhinje podrazumijevaju samo troškove hrane, a zaboravljaju da nju treba uskladištiti, spremiti, poslužiti, transportovati i prije svega osigurati radnu snagu“, ističe Čebić.

Kako bi se stanje u ovoj, ali i u svim drugim narodnim kuhinjama popravilo, Čebić kaže da su neophodna finansijska sredstva za nabavku opreme koja nedostaje te za održavanje postojeće opreme, kao i za sve ostale troškove. Također, neophodno je osigurati sredstva za rad servisa za dostavu hrane za korisnike i korisnice koji žive na perifernim dijelovima Kantona Sarajevo. 

„Da ne bude zabune, sve ovo se i sada radi i uspijeva, ali s izuzetno mnogo napora i uloženog vremena kako bi se obezbijedila sredstva donatora. Imamo mi i privatnih donatora koji nam svoju podršku pružaju uglavnom u proizvodima (hrani) ili uslugama. Radi se o društveno odgovornim kompanijama koje jednom ili više puta godišnje pomognu naš rad“, kaže Čebić.

Mogućnost za poboljšanje stanja Čebić vidi u inicijativi za ukidanje PDV-a na doniranu hranu koja je pred istekom roka trajanja čime bi se, smatra, povećale i količine hrane koju doniraju kompanije. 

Naime, u okviru kampanje „Niko gladan. Niko sam.”, Fondacija Mozaik s partnerima (Fondacijom Hastor, Udruženjem Pomozi.ba, Mrežom za izgradnju mira te fondacijama Trag i Catalyst Balkans), a uz finansijsku podršku USAID-a, provela je istraživanje u kojem su došli do podatka da se u našoj zemlji godišnje baci oko 400.000 tona hrane, od čega 1/3 unište kompanije. Istovremeno, u javnim kuhinjama u Bosni i Hercegovini dnevno se hrani oko 16.800 osoba. Procijenjena vrijednost uništene hrane samo u 2020. godini iznosila je 126,6 miliona KM. Kao jedna od glavnih prepreka za veće doniranje, a manje uništavanje hrane, detektovano je plaćanje PDV-a od 17% na doniranu hranu. Kompanijama se sa važećim zakonima više isplati da hranu unište nego da je doniraju.

Stoga je dopis o inicijativi da se ukine plaćanje PDV-a na doniranu hranu poslan svim članovima i članicama zakonodavne i izvršne vlasti na svim nivoima Bosne i Hercegovine, a nedavno je napravljen i još jedan korak u rješavanju ovog problema na državnom nivou. Naime, Komisija za finansije i budžet Zastupničkog doma Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine (PSBiH) jednoglasno je usvojila i na razmatranje poslala ovu inicijativu Zastupničkom domu PSBiH koji dalje treba da se očituje.

Ukoliko u konačnici prođe ova inicijativa i Zakon o PDV-u bude izmijenjen na način da se ukine plaćanje PDV-a na doniranu hranu, koristi bi, kaže to i Čebić, imali svi korisnici i korisnice narodnih kuhinja, ali i država, jer bi bio smanjen broj gladnih u našoj zemlji.

Narodna kuhinja „Dobrotvor” uključena je u kampanju “Niko gladan. Niko sam.”, gdje zajedno s ostalim kuhinjama i drugim partnerima rade na kreiranju transparentnog i efikasnog lanca doniranja hrane. 

Iz Fondacije Mozaik pozivaju sve zainteresovane da podrže kampanju „Niko gladan. Niko sam.” i inicijativu za ukidanje PDV-a na doniranu hranu, a o načinu na koji to možete uraditi informišite se posjetom na STRANICU

   

___

Pogledaj i:

0 komentara

Slične objave