Nastavljamo zagovaranje „Niko gladan. Niko sam.“

U okviru USAID programa "Pravni okvir za filantropiju" nastavlja se zagovaranje da se promijeni Zakon o PDV-u kako bi donacije hrane pred istek roka bile oslobođene od plaćanja PDV-a.

Nastavljamo zagovaranje „Niko gladan. Niko sam.“

Problem siromaštva, gladi i zakonskog okvira koji otežava donacije hrane, je problem svih generacija, i zato bismo svi trebali biti uključeni u inicijativu „Niko gladan. Niko sam.“, poručili su sa sastanka tematskog zagovaračkog tima koji je održan 16.12.2022. godine u Sarajevu. 

USAID program „Pravni okvir za filantropiju“ zagovara za promjenu Zakona o PDV-u kako bi donacije hrane pred istek roka bile oslobođene od PDV-a. Na šestom sastanku tematskog zagovaračkog tima (TZT) na ovu temu dat je informativni pregled aktivnosti koje su realizovane u periodu od juna do decembra 2022.g, predstavljene aktivnosti druge faze zagovaračke kampanje i načini na koje se članice i članovi TZT mogu aktivno uključiti u kampanju. 

Na sastanku je učestvovalo 18 osoba ispred različitih institucija i organizacija, i to: Institut za razvoj mladih KULT, Fondacija za podršku i razvoj mentorskih programa Stariji brat, starija sestra, Sektor za poljoprivredu, prehranu i ruralni razvoj Ministarstva vanjske trgovine i ekonomskih odnosa BiH; Međureligijsko Vijeće u Bosni i Hercegovini, Mreža za izgradnju mira; Veterinarski fakultet Sarajevo, Agencija za sigurnost/bezbjednost hrane BiH, MFS-EMMAUS, U.G. Zajedno za naš grad - Mostar, JU "Dom-porodica" Zenica, Catalyst Balkans, Muslim Aid Association, Fondacija Mozaik i drugi.

U uvodnom dijelu predstavljene su najvažnije aktivnosti od prošlog sastanka, kao što su održavanje konferencije "Podrška i finansiranja javnih kuhinja"; saradnja sa Upravom za indirektno/neizravno oporezivanje BiH, saradnja sa Agencijom za sigurnost/bezbjednost hrane BiH i drugim nadležnim institucijama. Također, nabrojane su aktivnosti donosioca odluka koje su se očitovale kroz poslanička pitanja i poslaničke inicijative, kao i u jednoglasnoj podršci koju je dala „Komisija za budžet i finansije Zastupničkog doma Parlamentarne skupštine BiH“. Naglašeno je da je važna karika u procesu zagovaranja podrška i učešće kompanije iz prehrambenog sektora, posebno onih koje se pridružuju Filantropskom forumu.

U okviru kampanje se kroz društvene mreže Filantropskog Foruma (Facebook, LinkedIn, Instagram i Twitter) emituju video klipovi podrške javnih ličnosti, te su članice TZT dale prijedloge kako proširiti krug podrške. Zagovaranje se nastavlja prema novoizabranim predstavnicima i predstavnicama oba doma Parlamentarne skupštine BiH. 

Inicijativa "Niko gladan. Niko sam." je dio USAID programa "Pravni okvir za filantropiju" koji provodi Fondacija Mozaik zajedno sa partnerskim organizacijama (Fondacija Hastor, Udruženje Pomozi.ba, Mreža za izgradnju mira, Fondacija Trag i Catalyst Balkans), a finansijski podržava Američka agencija za međunarodni razvoj (USAID) u okviru Snaga lokalnog

___

Pogledaj i:


___

0 komentara

Slične objave