NLP četvrtak sa NLP trenerom: Perceptualne pozicije (Kako biti fleksibilniji, razumeti druge i poboljšati odnos?)

Četvrtkom o neuro lingvističkom programiranju sa Milošem Blagojevićem.

NLP četvrtak sa NLP trenerom: Perceptualne pozicije (Kako biti fleksibilniji, razumeti druge i poboljšati odnos?)

Uđi u tuđe cipele. Sagledaj stvari iz više uglova. Koristi perceptualne pozicije. Dobićeš drugu perspektivu, tj. druge perspektive.

Perceptualne pozicije su jedan od modela u neuro lingvističkom programiranju.

NLP polazi od toga da događaji sami po sebi nisu ni dobri ni loši, već da im mi dajemo smisao svojim pogledom na njih. Vještina sagledavanja događaja iz 3 različite perceptualne pozicije daje nam fleksibilnost u ponašanju i mogućim reakcijama na različite događaje.

Opis istog događaja iz 3 perceptualne pozicije je osnova mudrosti.

1. percpetualna pozicija

Ovo je pozicija u kojoj se 99% populacije nalazi 99% vremena – „pogled na svijet“ iz sopstvene perspektive – gledamo sopstvenim očima, slušamo sopstvenim ušima.

Ovo je naše sopstveno gledište (poznato u NLP-u kao „prva pozicija“). Ovo je dobra pozicija da budeš u kontaktu sa svojim osećanjima i da se zalažeš za svoje interese. Neki ljudi nikada ne napreduju dalje od toga.

2. percpetualna pozicija

Kada u NLP-u kažemo da smo u 2. poziciji, onda situaciju gledamo, čujemo i osećamo iz pozicije sagovornika. U ovoj poziciji na situaciju gledamo kroz „mapu sveta“ sagovornika.

Ovo predstavlja stav druge osobe („druga pozicija“). Ako se staviš u kožu druge osobe, veća je verovatnoća da ćeš razumeti kako te vide i koja su njihova osećanja i motivacije. Ovo su dodatne informacije koje ne možeš dobiti ako ostaneš zaglavljen ili zaglavljena u svom gledištu.

3, perceptualna pozicija

Ovo je pozicija neutralnog posmatrača ili „malog marsovca“. Reč je o čisto deskriptivnoj poziciji u kojoj nismo zainteresovani i lično upleteni u ono što se događa. Deskriptivna (opisna) pozicija znači da ne obuhvata naše interpretacije onoga što vidimo i čujemo.

Ovo je tačka gledišta odvojenog posmatrača („treća pozicija“). Dobra pozicija da se odvojiš od emocija situacije i stekneš nepristrasan pregled. Sa ove pozicije možeš posmatrati interakcije između sebe i drugih kao cijelog sistema. Možeš videti kako reaguješ kada nešto urade, i obrnuto.

Perceptualne pozicije su veoma korisno sredstvo za sticanje novih perspektiva u svim vrstama situacija.

Slika preuzeta iz priručnika NLP Practitioner (NLP centar BiH – Alphabet Group)

Zašto su perceptualne pozicije toliko važne?

Promjenom svoje perceptualne pozicije, pokazuješ svoju fleksibilnost na krajnji način. Biće ti predstavljena drugačija mapa svijeta ako zauzmeš položaj muhe na zidu.

Zauzimajući druge perspektive možeš dobiti više empatije (druga pozicija), jasne objektivne povratne informacije (treća pozicija) i druge korisne informacije. U stvari, budući da možemo da posmatramo iz više perspektiva, toliko smo fleksibilni da čak i sebi dajemo optimalnu povratnu informaciju.

Mudrost je… zauzeti sve tri perceptualne pozicije. – DŽon Grinder

Nekima može biti teško ući u druge perceptualne pozicije, može biti teško da se saosećaju sa drugima. Tada pokušaj sledeće: Postavi sebi pitanje „KAO DA?“. Pokušaj da se pretvaraš, kao da si neko. Npr, kao da si dijete koje je obuklo haljinu princeze i odjednom se pojavila princeza. Kao da…

Možeš pogledati kroz njihove naočare. Čisto radi perspektive.

Ideja koja stoji iza perceptualnih pozicija je da ako nešto posmatraš sa više različitih gledišta, možeš dobiti dodatne informacije koje ti daju osnovu za donošenje mudrih izbora.

Ovo je najkorisnije u poboljšanju odnosa, posebno u pomaganju sebi i drugima da se nosiš sa „teškim“ ljudima. Ili onim trenucima kada tvoji najbliži – iako ih volite – mogu da urade ili kažu nešto što te zaista pogađa ili nešto sa čime se teško nositš.

Usredsredi se na trenutak na tu tešku osobu i sjeti se da svako ima drugačiju „mapu svijeta“.

Perceptualne pozicije su način za sticanje novih informacija o vezi, unošenje korisnih promjena u svoju unutrašnju reprezentaciju druge osobe kako bismo se snalažljivije sa njima nosili i istovremeno sticali dodatnu samosvijest.

___

Pogledaj i:

___

0 komentara

Slične objave