NOVI PARTNER U LONAC ZAJEDNICI: Asocijacija inovatora Bosne i Hercegovine

Partner u lonac zajednici s kojim surađujemo dugo godina a ove sedmice ozvaničili smo partnerstvo potpisivanjem sporazuma o suradnji!!

NOVI PARTNER U LONAC ZAJEDNICI: Asocijacija inovatora  Bosne i Hercegovine

U srijedu, 02.08.2023., potpisan je važan sporazum o partnerstvu između Asocijacije inovatora Bosne i Hercegovine (AIBIH) i Fondacije Mozaik. Sporazum su potpisali Avdo Halilović, generalni sekretar Asocijacije i Sejdefa Bašić, direktorice za kolektivni impakt Fondacije Mozaik. Asocijacija inovatora Bosne i Hercegovine (AIBIH) Ovo partnerstvo obećava mnoge uzbudljivih prilika za inovaciju i kreativnost u našoj zajednici.

AIBIH je osnovana prije skoro 30 godina pod nazivom Savez inovatora Bosne i Hercegovine.
Misija Asocijacije od samog početka bila je ostvarivanje zajedničkih interesa članova u stvaranju, promociji i realizaciji inovacija te širenju inventivno-stvaralačke kulture među građanima BiH, posebno među učenicima i studentima.
Vizija AIBIH-a je okupiti i potaknuti svoje članove da pojedinačno i timski stvaraju inovacije s ciljem razvoja tehnike, tehnologije, materijala i ostalih materijalnih dobara kako bi poboljšali životne uvjete u našoj sredini i šire.

Evo nekoliko ključnih područja na kojima AIBIH radi:

  • Širenje inovativne kulture: AIBIH aktivno radi na širenju svijesti o važnosti inovacija među građanima, posebno među djecom i mladima. Cilj im je potaknuti kreativnost i inventivnost kako bi se inovatorstvo prepoznalo kao neprocjenjiv resurs koji se, za razliku od drugih prirodnih resursa, korištenjem ne iscrpljuje, već obnavlja i proširuje.
  • Zaštita intelektualnog vlasništva: AIBIH se zalaže za osiguravanje povoljnih zakonskih i drugih regulativa koje će omogućiti zaštitu i realizaciju inovacija. Također, pružaju stručnu pomoć svojim članovima u postupcima zaštite patentnih i drugih prava intelektualnog vlasništva.
  • Međunarodna suradnja: Asocijacija inovatora Bosne i Hercegovine aktivno potiče suradnju sa srodnim udruženjima u zemlji i inozemstvu. Ova suradnja omogućuje razmjenu ideja, resursa i iskustava što pridonosi unapređenju inovacija.
  • Rješavanje tehničkih izazova: AIBIH angažira svoje članove na rješavanju problema tehničko-tehnološke prirode u sredinama u kojima žive i rade.
  • Pružanje podrške inovativnim idejama i projektima koji će donijeti pozitivne promjene u društvu.
  • Partnerstvo s institucijama: Asocijacija surađuje s državnim institucijama, istraživačko-razvojnim i obrazovnim ustanovama, te drugim subjektima kako u zemlji tako i u inozemstvu. Ova suradnja omogućuje ostvarivanje njihovih osnovnih ciljeva te doprinosi napretku u području inovacija i tehnologije.

Partnerstvo Asocijacije s Fondacijom Mozaik otvara nove perspektive i mogućnosti za poticanje inovacija i unaprjeđenje života u zajednici.

Prva ključna korist ovog partnerstva je snažnije promoviranje inovacija među građanima, posebno među mladima. AIBIH, s dugogodišnjim iskustvom u širenju inovativne kulture, udružuje se s Mozaikom, koji je poznat po svojoj predanosti edukaciji i razvoju mladih talenata. Ova sinergija omogućuje stvaranje okruženja u kojem će mladi ljudi biti potaknuti da istražuju svoje kreativne potencijale, razvijaju inovativne ideje i stvaraju promjene u društvu.

Druga važna korist je podrška razvoju tehnologija i materijala koji će unaprijediti životne uvjete u zajednici. AIBIH, s bogatim iskustvom u području inovacija, može pružiti stručnost i tehničku podršku Fondaciji Mozaik u implementaciji projekata koji imaju pozitivan utjecaj na okoliš, obrazovanje, zdravstvo i druge sektore. Ovo partnerstvo omogućuje stvaranje inovativnih rješenja koja će unaprijediti kvalitetu života građana u regiji.

Treća ključna korist leži u zaštiti intelektualnog vlasništva i poticanju poduzetništva. AIBIH, s dugogodišnjim iskustvom u zaštiti patentnih prava svojih članova, pruža stručnu pomoć Fondaciji Mozaik u razvoju novih inovacija i njihovoj zaštiti. Ovo će ohrabriti poduzetnike i poduzetnice u zajednici da se upuste u inovativne projekte, znajući da će njihova intelektualna svojina biti zaštićena.

Konačno, partnerstvo između AIBIH i Fondacije Mozaik otvara put za međunarodnu suradnju i umrežavanje. AIBIH, s jakim vezama s drugim inovatorskim organizacijama diljem svijeta, omogućuje članovima i članicama lonca pristup globalnim resursima, znanju i mogućnostima za razmjenu iskustava i najboljih praksi. 

Ukupno, ovo partnerstvo ima potencijal donijeti značajne pozitivne promjene u zajednici, potaknuti inovacije i tehnološki napredak, podržati razvoj mladih talenata i doprinijeti održivom ekonomskom rastu. Kroz zajednički rad i angažman, Asocijacija inovatora Bosne i Hercegovine i Fondacija Mozaik postaju ključni akteri u stvaranju napredne, kreativne i inovativne zajednice koja će prosperirati u budućnosti.
 
 

Hvala što pratiš moj blog o novim partnerima  :) ostani uz nas za najnovije informacije o ovom uzbudljivom partnerstvu u našoj zajednici!

___

Pogledaj i:

___

1 Komentar


Vjerujem da će ova prilika kreirati dugoročne koristi i donijeti pozitivan uticaj na sve uključene strane, stvarajući temelje za uspješnu saradnju i postizanje zajedničkih ciljeva. 🤗💜

Slične objave