Želiš da doniraš preko sigurnih fondacija? Na pravom si mjestu!

Ukoliko želiš donirati preko sigurnih i provjerenih fondacija, tu su Telemach i IN fondacija! Pročitaj članak i upoznaj se sa načinom doniranja, kao i programima i ciljevima ovih fondacija.

Želiš da doniraš preko sigurnih fondacija? Na pravom si mjestu!

Telemach fondacija

Telemach fondacija osnovana je 2017. godine i od tada su njena osnovna preokupacija programi i inicijative posvećene mladima, jačanje njihovih kompetencija kroz poticanje razvoja vještina, profesionalno usmjeravanje i pružanje podrške obrazovnim inicijativama za primjenu savremenih tehnologija.

Područje djelovanja Telemach fondacije omogućava i podržava razvoj pojedinaca i pojedinki, organizacija i zajednica. Telemach fondacija i kompanija Telemach imaju zajednički cilj, a to je dobrobit svih njihovih korisnika i korisnica kao i čitave zajednice kao imperativ djelovanja. Djelovanje fondacije nadopunjuje osnovnu djelatnost kompanije Telemach – pružanje telekomunikacijskih usluga koje ljudima pomažu da ostanu povezani.

Implementacija strategije Fondacije zasniva se na uspostavljanju partnerstava sa organizacijama koje svoje aktivnosti provode na lokalnom nivou, a u skladu sa potrebama onih koji tu žive. Jedna od osnovnih vrijednosti za koje se Fondacija zalaže je njegovanje upravo ove vrste odnosa, a koja je zasnovana na povjerenju, transparentnosti i jednakosti. 

Fondacija provodi projekte koji se realizuju u saradnji sa partnerima iz lokalnih zajednica, akademskog svijeta ili nevladinog sektora. U Telemach fondaciji vjeruju da se poticanjem aktivnosti i partnerstava koji u fokusu imaju razvoj mladih, podstiče stvaranje inovacija i otvaranje privrednog potencijala. 

Kako možete uspostaviti partnerstvo sa Telemah Fondacijom, saznajte od direktorice Maje Tursunović. 

IN fondacija

IN fondacija – fondacija za unapređenje socijalne inkluzije djece i mladih u Bosni i Hercegovini (INF) od 2009. godine djeluje na teritoriji BiH sa ciljem da poboljša kvalitet života djece i mladih, unapređenjem njihove socijalne uključenosti.

INF je usmjerena na jačanje socijalne inkluzije djece i mladih kroz razvoj i primjenu inovativnih modela socijalnih intervencija i pružanje podrške. Programi INF koji se provode pod zajedničkim motom “Nulta tolerancija na nasilje u životima djece i mladih u BiH” posvećeni su radu za djecu/sa djecom, porodicama i zajednicama, s ciljem da se poboljša njihovo blagostanje i smanji nasilje u njihovom životu, kroz uvođenje novih i inovativnih modela socijalnih intervencija; pružanje stručne i finansijske podrške u organizacijama civilnog društva (OCD) koje se bave socijalnom inkluzijom djece i mladih; treninge i obuke stručnjaka; prikupljanje sredstava za partnerske organizacije primjenjujući jasne i transparentne procedure i druge aktivnosti. 

U dosadašnjem radu INF je finansijski, stručno i organizaciono podržala preko 200 OCD-a u BiH; razvila kapacitete i unaprijedila kompetencije organizujući treninge i obuku za više od 500 stručnih osoba koje rade u preko 150 škola i drugih relevantnih institucija; otvorila 14 dnevnih centara za djecu koja dolaze iz višeproblemskih porodica širom zemlje, a ovaj model rada zatim je prenesen u druge zemlje, i još niz aktivnosti koje zajedno kreiraju značajne društvene promjene. 

O kriterijima za finansiranje, o tome ko može konkurisati i koji je postupak prijave, saznajte na web stranici IN fondacije.

 

0 komentara

Slične objave