OGLAS ZA PRIJEM PRIPRAVNIKA U RADNI ODNOS

Ukoliko želiš prvo radno iskustvo steći u kompaniji Hifa Petrol, ovo je jedinstvena prilika za vas!

OGLAS ZA PRIJEM PRIPRAVNIKA U RADNI ODNOS

Mi u Hifa-Petrol d.o.o. Sarajevo smo ponosni na uspješnu realizaciju Projekta stručnog osposobljavanja pripravnika kojeg smo započeli 2021. godine s ciljem pružanja podrške mladim i ambicioznim ljudima  posvećenim ostvarenju vrhunskih rezultata, da steknu radno iskustvo, usavrše se u struci i ostvare stalno zaposlenje. Naš tim danas broji preko 480 mladih, zadovoljnih i vrijednih ljudi, koji svoje kapacitete stavljaju u službu uspješnog poslovanja naše kompanije. Naše uspješno poslovanje i brzi rast i razvoj dugujemo našem timu, stoga se i trudimo u Hifa-Petrolu konstantno njegovati različitosti i poticati nove ideje, jer smatramo da samo tako možemo učiti jedni od drugih i zajednički rasti. Zbog rasta poslovanja želimo pojačati tim svojih stručnjaka kvalitetnim radnicima, stoga i tražimo visokomotivirane osobe, koje mogu doprinijeti, proaktivnim pristupom još većem razvoju kompanije. Ukoliko želiš prvo radno iskustvo steći u kompaniji Hifa Petrol, ništa ne čekaj i prijavi se na 

OGLAS

ZA PRIJEM PRIPRAVNIKA

Opis poslova i radnih zadataka:

Tražimo više pripravnika koji će obavljati poslove s ciljem sticanja prvog radnog iskustva, kroz zasnivanje radnog odnosa i osposobljavanja za samostalan rad u okviru: sektora nabave, kartičnog sektora, sektora računovodstva, sektora javnih nabavki, marketing sektora, IT sektora, pravnog sektora i sektora nadzore i kontrole benzinskih pumpi.

Pored navedenih sektora, daje se mogućnost i pripravnicima drugih struka, da se prijave na oglas i ostvare svoje prvo radno iskustvo u kompaniji HIFA-PETROL, u kom slučaju će prolaziti kroz interni program osposobljavanja pripravnika, koji će se detaljnije pojasniti na razgovoru za posao.

Pored općih uslova kandidat za pripravnika treba da ispunjava sljedeće uslove:

-        visoka stručna sprema 

-        da nema ostvaren radni staž nakon sticanja VSS

-        da se nalazi na evidenciji biroa za zapošljavanje 

-        poznavanje rada na računaru

-        poznavanje engleskog jezika (poželjan uslov)

Nudimo vam:

-        iskustvo u struci;

-        mogućnost rada u velikoj kompaniji sa dugom tradicijom,

-        obučavanje i uvođenje u proces rada kroz proces mentorstva,

-        mogućnost usavršavanja i napredovanja u dinamičnom okruženju; 

-        mogućnost stalnog zaposlenja;

-        mogućnost osposobljavanja za samostalan rad u sektorima Društva.

Uz prijavu na oglas za pripravnika, kandidati su obavezni dostaviti CV i propratno pismo.

Mjesto rada: Vogošća, Hotonj bb

Rok za prijavu: 30.03.2023. godine 

 

Svoju prijavu i kratku biografiju pošaljite putem opcije PRIJAVI SE NA OGLAS „Oglas za prijem pripravnika u radni odnos“ ili putem e-maila: [email protected]

Prijave kandidata koji ne zadovoljavaju uvjete konkursa ili čije prijave stignu izvan naznačenog roka za dostavljanje prijava, neće biti uzete u obzir.

Prijavom na oglas dajete saglasnost da se vaši lični podaci, kao i svi podaci koje će kompanija Hifa Petrol d.o.o. Sarajevo prikupiti za vrijeme trajanja selekcijskog postupka, mogu obrađivati, koristiti i razmijenjivati unutar kompanije Hifa Petrol d.o.o. Sarajevo, u svrhu provođenja ovog postupka zapošljavanja.

0 komentari

Slične objave