Otvoren je poziv za Power Up Seminar za profesore i stručne saradnike

Fondacija Schüler Helfen Leben i ove godine organizuje Power Up Seminar za profesore i stručne saradnike. Seminar je namijenjen profesorima i stručnim saradnicima koji direktno rade sa Vijećima ili Savjetima učenika u nekoj od srednjih škola u BiH.

Otvoren je poziv za Power Up Seminar za profesore i stručne saradnike

# Profesor ili profesorica si u nekoj od srednjih škola u BiH?

# Radiš sa Vijećem učenika u nekoj od srednjih škola u BiH?

# Otvoren ili otvorena si za nove ideje, pristupe i iskustva?

# Spreman ili spremna si raditi na sebi i dodatno se usavršavati?

# Stečena znanja rado ćeš primijeniti u praksi?

# Imaš 23-35 godina?
 
Fondacija Schüler Helfen Leben i ove godine organizuje Power Up Seminar za profesore ili profesorice i stručne saradnike ili saradnice. Seminar je namijenjen profesorima ili profesoricama i stručnim saradnicima ili saradnicama koji direktno rade sa Vijećima ili Savjetima učenika u nekoj od srednjih škola u Bosni i Hercegovini.  Seminar obuhvata tematske oblasti poput:
 
- Strategije za poticanje kritičkog mišljenja kod mladih; 
- Informacijsko-komunikacijske tehnologije u obrazovnom procesu; 
- Svrha i smisao cjeloživotnog učenja za školu, pojedinca i društva u cjelini; 
- Uloga i značaj iskustvenog učenja.
 
Željom da usavršimo oblike učenja koje pružamo kroz naš program Omladinskog obrazovanja, ove godine Power Up Seminar za profesore ili profesorice i stručne saradnike ili saradnice će imati nešto drugačiji format nego prethodnih godina.
 
Naime, ove godine Power Up Seminar za profesore ili profesorice i stručne saradnike ili saradnice će se implementirati kroz dvije faze pod mentorstvom iskusnih trenera i to: 
 
I faza obuke će se implementirati online na interaktivnoj platformi SHL-a 
Kroz ovaj dio obuke učesnici i učesnice će u skladu sa svojim svakodnevnim obavezama pohađati samostojeći kurs na Moodle platformi te u zadanom periodu će morati kompletirati sve sadržaje i zadatke koji su predviđeni na platformi. Ova faza obuke pruža obrazovni aspekt gore pomenutih tema te ima obavezan praktični segment onog što je naučeno. Dio praktičnih zadataka je na individualnom nivou dok drugi dio zahtjeva uključivanje Vijeća ili Savjeta učenika u implementaciju istih. 
 
Termin implementacije: 27.02.-19.03.2023. 
 
II faza obuke će se implementirati uživo u Sarajevu
Tokom druge faze obuke, učesnici i učesnice će imati priliku da podjele iskustva koja su stekli tokom primjene praktičnih zadataka sa I faze obuke. Zajedno sa trenerima će imati priliku da diskutuju o praksama te da iznađu rješenja koja najbolje funkcionišu u školama.  Pored navedenog, tokom ove faze obuke učesnici i učesnice će imati priliku da se upoznaju sa aktivnostima SHL-a u 2023. godini u koje se mogu uključiti njihove škole, nastavno osoblje te učenici i učenice!  
 
Termin implementacije: 24.-26.03.2023. 
 
Napomena: S obzirom da je ograničen broj učesnika i učesnica na II fazi obuke, priliku za učešće će dobiti polaznici i polaznice koji kompletno finaliziraju I fazu te će prednost imati profesori ili profesorice i stručni saradnici ili saradnice koji ispunjavaju kriterijume poziva. 
 
SHL tim će vršiti odabir učesnika i učesnica na osnovu pristiglih prijavnica i svi prijavljeni i prijavljene će u ponedeljak 27.03.2023. biti obaviješteni o statusu njihove prijave putem e-mail adrese koju navedu u prijavnici. 
 
Prijavnicu možeš popuniti na ovom LINK-u najkasnije do 26.02.2023. do 23:59h. 
 
Ukoliko imaš dodatnih pitanja ili nedoumica, budi slobodan ili slobodna da nas kontaktiraš na e-mail: [email protected]

___

Pogledaj i:

0 komentara

Slične objave