POZIV ZA DOSTAVLJANJE PONUDA RAČUNOVODSTVENIH ILI REVIZORSKIH FIRMI ILI TIMOVA

Jačanje korporativne filantropije kroz razvoj sistemskih rješenja za poreski podsticajan tretman kompanija i fondacija u BiH

POZIV ZA DOSTAVLJANJE PONUDA RAČUNOVODSTVENIH ILI REVIZORSKIH FIRMI ILI TIMOVA

Fondacija Mozaik uz finansijsku podršku Američke agencije za međunarodni razvoj – USAID, a zajedno s Fondacijom Hastor,  Mrežom za izgradnju mira i Pomozi.ba, kao i s partnerskim organizacijama iz Republike Srbije – Trag fondacijom i Catalyst Balkans, provodi projekat “Pravni okvir za filantropiju”.

Cilj projekta je unapređenje zakonodavnog i fiskalnog okvira, kao i stvaranje podsticajnog okruženja za razvoj filantropije u Bosni i Hercegovini. 

Kako bismo izabrali ekspertski tim odnosno firmu za obavljanje poslova iz projektnog zadatka za potrebe realizacije projekta, njegovih ciljeva i aktivnosti u skladu s datim Uputstvom za popunjavanje ponude pozivamo pravna lica da nam dostave:

1.      Popunjene opšte podatke o ponuđaču (Prilog 2)

2.     Detaljan budžet izražen u BAM-u i bez PDV-a, prema vrsti aktivnosti, koji bi trebalo da prikaže broj sati/dana potrebnih za izvršenje projektnog zadatka, navodeći jediničnu cijenu sata/dana (Prilog 3)

3.     Rezime, lista referenci i drugi dokumenti koji potvrđuju nivo neophodnih kvalifikacija, znanja i iskustava za uspješno obavljanje zadatka. 

4.     Dva primjera prethodnih analitičkih radova ili abstrakt istih ukoliko je riječ o dokumentima koji su dio poslovne tajne  

5.     Prijedlog plana za izvršenje zadatka, koji jasno dokazuje razumijevanje ciljeva i obuhvata pripremu analize i priručnika.

Ponuda se, zajedno s traženom pratećom dokumentacijom, dostavlja u cijelosti skenirana u pdf. formatu na mail info@mozaik.ba najkasnije do 16. decembra 2022. godine do 23:59h ili u štampanom formatu, u zatvorenoj koverti (s pečatom na spojevima i s naznakom Prijava na javni poziv “Pravni okvir za filantropiju”) najkasnije 16. decembra 2022. godine od 9 do 16h, lično ili poštom na jednu od dvije adrese u nastavku:

Fondacija Mozaik, Splitska 14,  71 000 Sarajevo, Bosna i Hercegovina

ili 

Fondacija Mozaik, Miše Stupara 10,  78 000 Banja Luka, Bosna i Hercegovina

Pitanja u vezi s ovim pozivom za ponude slati na aida.v@mozaik.ba.  

Preuzmi OVDJE svu dokumentaciju vezano za ovaj poziv.

___

Pogledaj i:

___

0 komentara

Slične objave