[POZIV ZA PROJEKTE] Članovi i članice Odbora Omladinskih banaka, prijavite se i realizujte svoju ideju!

Popunite formu za prijavu do 13.11.2022. u 23:59h i predstavite svoju Omladinsku banku kao priliku za mlade. ✨

[POZIV ZA PROJEKTE] Članovi i članice Odbora Omladinskih banaka, prijavite se i realizujte svoju ideju! PRIJAVI SE OVDJE

Da biste započeli sa popunjavanjem prijave, ovdje pogledajte kako da kreirate tim. 👈

OSIGURANI FOND ZA VAŠE IDEJE: 50.000 KM

Dragi članovi i članice Omladinskih banaka, prije nego krenete sa pisanjem svog projekta provjerite i osigurajte da:

 • Vaš projektni tim čine isključivo aktuelni članovi i članice ovih 50 Omladinskih banka:

Berkovići, Bihać, Bileća, Bosanska Krupa, Bosanski Petrovac, Breza, Brod, Bugojno, Cazin, Čelinac, Derventa, Doboj, Doboj Istok, Doboj Jug, Drvar, Goražde, Gornji Vakuf-Uskoplje, Gračanica, Gradiška, Istočna Ilidža, Jezero, Kladanj, Kneževo, Kotor Varoš, Laktaši, Lopare, Ljubinje, Modriča, Mostar, Mrkonjić Grad, Nevesinje, Novi Grad, Novo Goražde, Novo Sarajevo, Odžak, Petrovo, Prnjavor, Rudo, Stanari, Šamac, Teslić, Tešanj, Travnik, Ugljevik, Usora, Vareš, Zavidovići, Zenica, Žepče, Živinice.

Projektni tim se smatra cjelokupni Odbor date Omladinske banke, a minimalan broj članova i članica na prijavi mora biti 3;

 • Traženi iznos projekta nije manji od 500 KM i veći od 1.500 KM.
 • Imate osigurano minimalno 50%, a maksimalno 200 % od traženog iznosa u robi, novcu ili uslugama od pojedinaca, preduzeća, ustanova i/ili nevladinih organizacija.
 • Aktivnosti projekta budu realizovane u periodu od 1.12.2022. do 15.2.2023.

Prilikom planiranja projektnih aktivnosti vodite računa da vaš projekat treba da:

 • Primarno promoviše program Omladinske banke u vašoj zajednici i osigura da se prilike koje program pruža predstave široj javnosti. Posebno voditi računa da se prilike promovišu na mjestima, lokacijama, udruženjima koje okupljaju i vode računa o društveno isključenim grupama u vašoj zajednici.
 • Okuplja volontere i volonterke i ima dodatnu vrijednost - inovativan je, uključuje one koji su društveno isključeni, ima pozitivan uticaj na okoliš, pazi na ravnopravnost.
 • Ukoliko je moguće, uključi edukaciju članova i članica Odbora i mladih na teme relevantne za program, aktivizam i preduzetništvo.
 • Može da se provede u okviru navedenog vremena, sa ljudskim resursima i traženim budžetom koji je realan, detaljan i odgovara potrebama projekta.

Omladinska banka BiH neće razmatrati projekat:

 • Ukoliko projektni tim ne čine aktuelni članovi i članice Odbora Omladinske banke.
 • Ukoliko projekat nije primarno fokusiran na promociju Omladinske banke (npr. ako je cilj izgradnja igrališta i samo se postavi znak OB, nije projekat koji primarno odgovara pozivu, ali ako se npr. nabavi nekoliko koševa i organizuje podjela i postavljanje u više zajednica sa različitim društvenim skupinama, uz promociju Programa, onda takav projekat odgovara pozivu).
 • Ukoliko projekat poziva na bilo koji oblik nasilja i diskriminacije ili promoviše alkohol, droge ili nezdrav način života.
 • U čijem budžetu su planirane plate i honorari za vas koji provodite projekat, te nabavka oružja (čak i ako je u sportske svrhe) ili opreme koja se povezuje sa naoružanjem.
 • Ako mu je isključiva svrha nabavka opreme (foto aparati, računari, laptopi, kopiri i sl.) bez konkretnih društvenih aktivnosti vezanih za promociju Omladinske banke.
 • Ako se sredstvima banke planiraju platiti troškovi registracije udruženja ili druge vrste organizacije.
 • Ako su sredstva Omladinske banke namijenjena za dodjelu grantova, odnosno sredstava drugim neformalnim grupama, pojedincima, orgazacijama ili sl.
 • Ako su u budžetu nedefinisani troškovi kao npr. nagrade, poklon bonovi, vaučeri i sl. (u slučaju da definišete nagrade one ne mogu biti nikakva luksuzna niti skupocjena roba individualanog karaktera kao što su parfemi, satovi, nakit i sl).
 • Ako troškovi ne mogu biti plaćeni preko žiro računa.
 • Čiji troškovi pokrivaju iznajmljivanje opreme/prostora od fizičkih lica.
 • Ako je doprinos zajednice nejasan, teško mjerljiv te uključuje osobe koje su projektni tim kao donatore.

Tok procesa 👇

Aktivnost Datum

Pisanje i slanje prijava

*U toku ovog procesa možete pisati poruke direktno Odboru Omladinske banke, u bilo kom dijelu prijave.

7-13.11.2022. u 23:59h
Mentorstvo prijava 14-17.11.2022.
Glasanje zajednice 18-21.11.2022.
Realizacija projekata 1.12.2022-15.2.2023.

PRIJAVI SE OVDJE

___

Pogledaj i:

___

0 komentara

Slične objave


Učitaj više
Nema objava