Pravni okvir za stipendiranje

Svjedočimo manjku kvaifikovane radne snage uz visoku neaktivnost i nezaposlenost stanovništva. Podsticajem ulaganja u ljudski kapital kroz stipendiranje učenika i studenata kao i dokvalifikaciju i prekvalifikaciju odraslih povećavamo kvalitetu radne

Pravni okvir za stipendiranje
  • Koja je razlika između školarine i stipendije? Zašto ta davanja smatramo filantropskim davanjem?
  • Davanjem stipendija kompanije doprinose rješavanju društvenih problema, koji su to problemi?
  • Kako stipendiranje može pomoći kod zapošljavanja i aktivacije radne snage?
  • Kako filantropske aktivnosti mogu doprinijeti povećanju bruto nacionalnog proizvoda?

Ovo su neka od pitanja o kojima ćemo diskutovati sa kompanijama, fondacijama i institucijama koje su zainteresovane za poboljšanje zakona koji regulišu stipendiranje đaka, učenika i studenata. 

Pridružite nam se na prvom konsultativnom radnom sastanku tematskog zagovaračkog tima na temu stipendiranja.  

Cilj sastanka je razmjena iskustava, diskusije o predloženim izmjenama zakona i zajednički odabir zagovaračkih ciljeva za zakonske promjene koje su u najboljem interesu kompanija i fondacija.

Na osnovu izvršenih analiza institucionalnog okvira u Bosni i Hercegovini i istraživanja na temu poreskog tretmana stipendija: plaćanja poreza na dohodak, poreski priznatog rashoda, primjene Zakona o porezu na dobit te šireg pristupa definisanju stipendija odnosno korištenju stipendije kao instrumenta za prekvalifikacije i dokvalifikacije odraslih i sl. identifikovali smo nekoliko specifičnih tema kroz koje bi se u narednom periodu mogao poboljšati poreski tretman stipendija:  

  1. Poreski tretman za stipendiranje studenata u inostranstvu 
  2. Poreska stimulacija kompanija na ulaganje u ljudski kapital odraslih prema primjerima dobre prakse u Evropskoj uniji. 

Uzimajući u obzir temu sastanka, bilo bi poželjno da sastanku prisustvuje direktor ili direktorica finansija ili šef ili šefica računovodstva Vaše kompanije/organizacije. Pridružite se aktivnostima tematskog zagovaračkog tima koji se bavi rješavanjem ovih važnih pitanja, kako biste na osnovu vlastitih primjera iz prakse ponudili rješenja za ovaj problem.

Prijavu možete izvršiti popunjavanjem registracijskog formulara najkasnije do 04.06.2023. godine.  

USAID program „Pravni okvir za filantropiju“ provodi Fondacija Mozaik zajedno sa partnerskim organizacijama (Fondacija Hastor, Udruženje Pomozi.ba, Mreža za izgradnju mira, Fondacija Trag i Catalyst Balkans). U okviru istog programa osnovan je Filantropski forum koji okuplja kompanije i fondacije u BiH s ciljem ujedinjavanja dobra kroz strateška davanja.

___

Pogledaj i:

___

0 komentara

Slične objave