Predsjednica Udruge Pravi Put Žana Alpeza Dobitnica nagrade od OUC Srbije Business Women Awards

Žana Alpeza Dobitnica nagrade od OUC Srbije Business Women Awards

Predsjednica Udruge Pravi Put Žana Alpeza Dobitnica nagrade od OUC Srbije Business Women Awards

OUC Srbija nagrađuje pojedince i organizacije, koji su ostvarili kroz svoj napor, rad i znanje, te im dajemo priznanje. Nakon pregledanih i pristigli prijava se angažira tim stručnjaka iz raznih oblasti, te se dodjeljuju nagrade.

U Beogradu je dana 13.09.2022. održana ceremonija Hotel Raddisson, gdje je nagradu i priznanje primila i Žana Alpeza predsjednica Udruge Pravi Put Ledinac, Grude BiH. Svake godine unatrag nekoliko godina se dodjeljuje ova nagrada u  regiji uključujuči države (Hrvatsku, BiH, Srbiju, Sloveniju, Makedoniju, Crnu Goru, Bugarsku itd).

 Alpeza je ovu nagradu primila za nekoliko kategorija i to.

  • za spisateljski rad pišući za web portale u BiH i susjednim državama, kao i za tiskani medije,
  • ujedno je nagrada i za mentorski program umrežavanja i afirmacije žena u regiji, povezujući ih sa državama Europe kroz networking, umrežavanje, afirmiranje, promoviranje i slično,
  • podršku i edukaciju mladih, rad kroz filantropski dio u socijalno humanitarnom dijelu koje kao predsjednica Udruge Pravi Put već sedmu godinu rade na području cijele BiH i šire,  
  • volonterski angažman rad na volonterskom dijelu u BiH (kroz pomoć mladima, osobama sa posebnim potrebama, klinikama za psihijatriju, udrugama sa osobama sa raznim vrstama invaliditeta, besplatno educiranje).

___

Pogledaj i:

___

0 komentara

Slične objave