Prijavi se za Konrad Adenauer stipendije 🎆

Njemačka fondacija Konrad Adenauer poziva sve zainteresovane da se prijave na konkurs za stipendije za studijsku 2023/2024. godinu.

Prijavi se za Konrad Adenauer stipendije 🎆

Konkurs je namijenjen za društveno i politički angažovane i nadarene studentice i studente završnih godina fakulteta ili postdiplomskih i doktorskih studiju koji studiraju u Crnoj Gori.

OBLAST:

Više oblasti

OPIS

Konrad-Adenauer-Stiftung je politička fondaicja aktivna u cijeloj Njemačkoj i inostranstvu. Njihovo sjedište je u Berlinu, gdje su 1998. otvorili novu lokaciju za događaje, Akademiju, a 2005. ured, koji je još jednom proširen do 2019. Fondacija Konrad-Adenauer razvila se iz Društva za demohrišćansko odgojno-obrazovni rad koje je osnovano davne 1955. godine. Od 1964. godine nosi ime prvog saveznog kancelara Konrada Adenauera.

Izrađuju naučne temelje i najnovije analize koje daju predviđanja za političko djelovanje. Jedna od njihovih ključnih kompetencija je prenošenje političkog obrazovanja šire javnosti. Nadalje, Fondacija Konrad-Adenauer podupire talentirane mlade ljude i zalaže se za književnost, umjetnost i kulturu.

USLOVI

Da se prijaviš za ovu stipendiju potrebno je da:

 • Pravo na stipendiju mogu ostvariti studentice i studenti od 3. godine studija (od septembra 2023) kao i oni na postdiplomskim i doktorskim studijama
 • Donja granica prosjeka na studijama je 8.5
 • Dobro znanje engleskog ili njemačkog jezika
 • Starosna granica kandidatkinje ili kandidata je 30 godina
 • Kandidatkinja ili kandidat ne smije biti u radnom odnosu
 • Rok za podnošenje prijave je do 9. juna 2023.
 • Studentice ili studenti koji budu izabrani u uži krug biće pozvani na razgovor (na crnogorskom i engleskom jeziku) sa članicama i članovima komisije za dodjelu stipendija
 • Novčana podrška isplaćuje se izabranim studenticama i studentima u iznosu od 150 eura mjesečno u trajanju od 10 mjeseci
 • Izabrane stipendistkinje ili stipendisti su obavezni da KAS-u dostavljaju dokaz o toku studija a ukoliko stipendistkinja ili stipendista prekine studije, obavezan je da novac vrati KAS-u
 • Pored finansijske podrške, stipendistkinjama ili stipendistima je omogućeno i pohađanje seminara i drugih aktivnosti u organizaciji KAS-a

NAČIN PRIJAVE

Da se prijaviš potrebno je da dostaviš sljedeće dokumente:

 1. Popunjen prijavni formular (možeš ga preuzeti sa internet stranice fakulteta ili UCG)
 2. CV na engleskom jeziku
 3. Motivaciono pismo na engleskom jeziku
 4. Potvrda o položenim ispitima (za POSTDIPLOMSKE / DOKTORSKE STUDIJE se dostavlja fotokopija diplome sa osnovnih studija i uvjerenje o upisu postdiplomskih /              doktorskih studija)
 5. Dvije akademske preporuke
 6. Jedna preporuka koja se odnosi na politički ili društveni angažman (preporuka iz stranke, NVO ili studentske organizacije – u zavisnosti od vrste angažovanja)
 7. Fotografija novijeg datuma (format za l.k. ili pasoš)
 8. Ostale diplome, sertifikati, kopije

Dodatne informacije prilikom apliciranja:

 1. Elektronska dostava dokumentacije nije moguća
 2. Nepotpuna dokumentacija kandidatkinje ili kandidata se neće razmatrati
 3. Po završetku izbora novih stipendistkinja ili stipendista, dokumentacija kandidatkinje ili kandidata se čuva u Fondaciji najduže 3 mjeseca od izbora, kandidatkinja ili kandidat  je može preuzeti lično ili mu na zahtjev može biti vraćena poštom
 4. Preporuke moraju biti na memorandumu fakulteta i sa potpisom profesora
 5. Fondacija Konrad Adenauer u Crnoj Gori ukupno dodjeljuje 9 stipendija godišnje
 6. Sve kandidatkinje ili kandidati koji su aplicirali za stipendiju biće obaviješteni o zvaničnim rezultatima konkursa maksimalno 20 dana nakon izbora
 7. Kandidatkinje ili kandidati se obavještavaju o rezultatima konkursa putem imejla i ne dostavljaju se pojedinačna obrazloženja zbog kojih kandidatkinja ili kandidat nije primljen u program


ROK ZA PRIJAVU JE 09.06.2023. ⏳

Detaljnije na:

[email protected] ili putem telefona na brojeve: 020 246 215, 068 017 228.

___

Pogledaj i:

___ 

0 komentara

Slične objave