Public Call for BiH companies for the Expression of Interest for Diaspora Development and Export Opportunities Assistance

With the support of export intermediaries and access to international markets experts from the BiH diaspora, your company can ensure access to opportunities to promote your goods and services abroad.

Public Call for BiH companies for the Expression of Interest for Diaspora Development and Export Opportunities Assistance

The purpose of this Public Call for Expression of Interest for Diaspora Development Mentoring and Export Opportunities Assistance is to solicit applications for the provision of diaspora-expert assistance (DEA) to qualified, legally registered micro, small, and medium enterprises (MSMEs) in Bosnia and Herzegovina. The DEA will support the objective of the USAID Diaspora Invest Project (DI) to foster diaspora engagement in local communities, catalyze diaspora investment, and stimulate economic and social development in Bosnia and Herzegovina. 

Public Call for Expression of Interest for Diaspora Development and Export Opportunities Assistance (Section: Export opportunities) // https://www.fmi-inc.net/wp-content/uploads/2023/04/Public-Call-for-Diaspora-Expert-Assistance.pdf  

Issuance Date: April 7, 2023

Closing Date: October 16, 2023

This application is a part of the Public Call for Expression of Interest for Diaspora Development Mentoring and Export Opportunities Assistance is to solicit applications for the provision of diaspora-expert assistance (DEA) to qualified, legally registered micro, small, and medium enterprises (MSMEs) in Bosnia and Herzegovina. 

The DEA will support the objective of the USAID Diaspora Invest Project to foster diaspora engagement in local communities, catalyze diaspora investment, and stimulate economic and social development in Bosnia and Herzegovina.

Diaspora-expert assistance for preparation of export of goods and services

Identifying potential export markets and customers: This includes researching and analyzing market trends, supply and value chains, organizing B2B connections, identifying target customers and their needs, and identifying the best channels to reach them.
Building relationships with potential export partners: This includes supporting networking with export agents, distributors, and other partners who can help connect your company with potential export customers.
Recommendation for compliance and documentation: This includes assisting with the preparation of export standards, certification(s) and documentation, documentation, as well as ensuring that your company is in compliance with all relevant export regulations.
Facilitating communication and coordination: This includes coordinating communication between your company and export partners, as well as providing translation services if necessary.
Providing ongoing support: This includes providing support and assistance to export partners, to resolve any issues that may arise during negotiation and export process.

-----------------------

Javni poziv za izražavanje interesa za podršku razvoju kompanija i izvoznim prilikama (Segment: Podrška izvozu) // https://www.fmi-inc.net/wp-content/uploads/2023/04/Public-Call-for-Diaspora-Expert-Assistance.pdf 

Datum izdavanja: 2. april 2023.

Rok za prijavu: 16. oktobar 2023.

Ova aplikacija je dio Javnog poziva za izražavanje interesa za mentorsku podršku razvoju i izvoznim prilikama članova/članica dijaspore, a služi za prikupljanje prijava za pružanje stručne pomoći kvalificiranim, legalno registriranim mikro, malim i srednjim poduzećima (MMSP) u Bosni i Hercegovini.

Podrška eksperata iz dijaspore podržava cilj USAID-ovog projekta "Diaspora Invest" u promoviranju uključivanja dijaspore u lokalne zajednice, poticanju dijaspora investicija i poticanju ekonomskog i društvenog razvoja u Bosni i Hercegovini.

Podrška kroz pripremi Vaše kompanije za izvoz obuhvata uključivanje eksperta: 

Identifikacija potencijalnih izvoznih tržišta i kupaca: To uključuje istraživanje i analizu trendova na tržištu, lanaca opskrbe i vrijednosti, organiziranje B2B veza, identifikaciju ciljnih kupaca i njihovih potreba, te identifikaciju najboljih kanala za njihovo dosezanje.
Izgradnja odnosa s potencijalnim izvoznim partnerima: To uključuje podršku umrežavanju s izvoznim agentima, distributerima i drugim partnerima koji mogu pomoći povezati vašu tvrtku s potencijalnim izvoznim kupcima.
Preporuka za usklađenost i dokumentaciju: To uključuje pomoć u pripremi izvoznih standarda, certifikata i dokumentacije, te osiguravanje da vaša tvrtka ispunjava sve relevantne izvozne propise.
Olakšavanje komunikacije i koordinacije: To uključuje koordinaciju komunikacije između vaše tvrtke i izvoznih partnera, te pružanje usluga prijevoda ako je potrebno.
Pružanje kontinuirane podrške: To uključuje pružanje podrške i pomoći izvoznim partnerima kako bi se riješili svi problemi koji se mogu pojaviti tijekom pregovora i izvoznog procesa
 
 

___

Pogledaj i:

___

0 komentara

Slične objave