REGISTRACIJA OBRTA (FBIH) ILI SAMOSTALNE PODUZETNIČKE DJELATNOSTI (RS)

Razmišljaš o registraciji obrta (u FBiH) ili samostalne poduzetničke djelatnosti (RS)? Prikupljaš papire i pokušavaš pronaći sve informacije na jednom mjestu? Pronađi odgovore u ovom članku.

REGISTRACIJA OBRTA (FBIH) ILI SAMOSTALNE PODUZETNIČKE DJELATNOSTI (RS)

Razmišljaš o registraciji obrta (u FBiH) ili samostalne poduzetničke djelatnosti (RS)? Prikupljaš papire i pokušavaš pronaći sve informacije na jednom mjestu?

Na pravom si mjestu jer ću u nastavku pokušati odgovoriti na tvoje dileme oko koraka koji te čekaju. Ako budeš imao ili imala bilo kakvu dilemu, piši u komentarima ispod kako bismo ti pomogli.

REGISTRACIJA OBRTA u Federaciji BiH

1. Podnošenje zahtjeva

Potrebna dokumentacija (preuzeti u općini) i uplaćena privredna i administrativna taksa (informisati se u općini u kojoj se osniva obrt)

2. Izdavanje odobrenja za obavljanje obrta - Služba za privredu i finansije općine

3. Izrada pečata

4. Dobijanje Obavještenja o razvrstavanju prema klasifikaciji djelatnosti Federalni zavod za statistiku

5. Dobijanje Uvjerenja o poreznoj registraciji (ID broj) Porezna uprava Federacije BiH ispostave u općini sjedišta obrta.

6. Otvaranje žiro računa u banci

NAPOMENA: Nakon registracije, obrtnik je dužan početi sa obavljanjem djelatnosti najkasnije u roku od 30 dana od konačnosti Rješenja o odobravanju obavljanja obrta. Od dana konačnosti Rješenja obrtniku počinju teći prava i obaveze u skladu sa propisima.

PROCJENA TROŠKOVA ZA POKRETANJE OBRTA:

  • Taksa za registraciju/privredna taksa zavisno od općine u koji se obrt osniva 50-200,00 KM;
  • Ljekarsko uvjerenje 50 KM;
  • Uvjerenje o nekažnjavanju (MUP KS) 5 KM +adminstrativna taksa 2 KM;
  • Izrada pečata 30-50 KM;
  • Inicijalna fiskalizacija 700 KM.

U ovoj publikaciji koju je izdalo Federalno ministarstvo razvoja, poduzetništva i obrta možeš naći detaljne informacije o koracima i troškovima osnivanja obrta u FBiH.

----

Registracija samostalnog preduzetnika (S.P.) u Republici Srpskoj

Rješenje o registraciji samostalnog preduzetnika donosi odjeljenje za privredu grada ili opštine, tzv. registracioni organ, a na osnovu sljedeće dokumentacije:

Popunjen obrazac za registraciju preduzetnika SP-1 - može se preuzeti u zgradi Gradske uprave, ili elektronski

1. Ovjerena kopija lične karte - ovjerava se u opštini, uz taksu od 2 KM

2. Uvjerenje osnovnog suda - kojim se dokazuje da fizičkom licu nije izrečena pravosnažna zabrana obavljanja tražene djelatnosti

3. Uvjerenje Poreske uprave Republike Srpske - kojim se dokazuje da fizičko lice nema neizmirenih poreskih obaveza

4. Ugovor o osnivanju ortačke radnje - samo ukoliko su osnivači dva ili više fizičkih lica, sačinjava se i ovjerava kod notara, uz notarsku obradu

5. Dokaz o uplati takse za registraciju osnivanja preduzetnika - iznosi maksimalno 30 KM

Nakon davanja navedenih dokumenata na uvid, registracioni organ je dužan da u roku od dva dana donese rješenje o registraciji preduzetnika, ukoliko je sva dokumentacija ispravna.

Po prijemu rješenja ono se prilaže za izradu pečata, koja košta između 20 i 50 KM.

U roku od pet dana od dana izdavanja rješenja, preduzetnik je dužan da podnese prijavu poreskog obveznika i/ili obveznika uplate doprinosa u Poreskoj upravi, a tom prilikom potrebno je dostaviti:

  • Popunjen obrazac prijave P2 - preuzima se u Poreskoj upravi ili elektronski
  • Rješenje o registraciji preduzetnika
  • Ovjerena kopija lične karte
  • Ugovor o vođenju poslovnih knjiga - ako preduzetnik sam ne vodi poslovne knjige

Posljednji korak je, ponovo, u banci. Žiro račun se otvara na osnovu sljedećih dokumenata:

Rješenje o registraciji preduzetnika

1. Karton deponovanih potpisa lica ovlaštenih za potpisivanje naloga - dobija se u banci

2. Potvrda o registraciji poreskog obveznika

Pored navedenih troškova za osnivanje d.o.o. i SP nepohodno je izdvojiti 700 KM za inicijalnu fiskalizaciju.

Detaljne upute za registraciju SP možete naći na stranici RAZVOJNE AGENCIJE REPUBLIKE SRPSKE na ovom linku.

Nadam se da sam pomogao, još jednom vas pozivam da postavite pitanje ako vam nešto od navedenih koraka nije jasno.

U loncu pročitaj i:

0 komentara

Slične objave