Rezultati odabira sudionika za inkubator poslovnih ideja za mlade u BiH i Crnoj Gori

U okviru projekta EU potpora zapošljivosti i mogućnostima zapošljavanja mladih u prekograničnom području - Your Job odabrano 30 najboljih prijavitelja i prijaviteljica za sudjelovanje na Obuci za inkubator poslovnih ideja.

Rezultati odabira sudionika za inkubator poslovnih ideja za mlade u BiH i Crnoj Gori

U okviru projekta Your Job, kojeg financira Europska unija, Caritas Bosne i Hercegovine, u partnerstvu s Udruženjem za razvoj kompetencija „S.K.I.L.L.S.“, Fondacijom Biznis start centar Bar, Caritasom Barske nadbiskupije i Fondacijom Mozaik, organizirao je javni poziv za sve zainteresirane mlade osobe iz prekograničnog područja da se prijave za sudjelovanje u Obuci inkubator poslovnih ideja (u daljnjem tekstu: obuka).

Na javni poziv Obuka za inkubator poslovnih ideja mladih u Bosni i Hercegovini i Crnoj Gori zaprimljeno je 147 prijava, a stručno Povjerenstvo sastavljeno od članova projektnog tima i stručnog osoblja partnerskih organizacija odabralo je 30 prijava sukladno navedenim kriterijima u pozivu.

Povjerenstvo sastavljeno od članova projektnog tima i stručnog osoblja partnerskih organizacija, je na osnovu kriterija profil sudionika i motivacija, ekonomski potencijal ideje, društveni utjecaj i izvodljivost i potencijal rasta prijavitelja, te sukladno projektnoj namjeni, lokacije prijavitelja analiziralo 147 zaprimljenih prijava.

Povjerenstvo se na koncu usaglasilo o odabiru 30 najboljih prijavitelja za sudjelovanje na Obuci za inkubator poslovnih ideja. Dio prijavitelja izvan programskog prekograničnog područja, sukladno kriterijima u pozivu, ne mogu biti odabrani ili odabrane za sudjelovanje u navedenoj obuci.

Odabrani prijavitelji za sudjelovanje u obuci:

Ahmed Šahinović
Ajla Peco
Aldin Jamaković
Aliaksandr Kandrashou
Amar Popara
Amina Mustafić
Anđela Moračanin Kujović
Anis Salčin
Ante Vujnović
Ardijan Gojcaj
Danijel Boban
Demir Vreva
Edna Džubur
Ednan Ferhat
Emin Temalj
Ervin Hodžić
Filip Radmilović
Gabrijela Račić
Igor Rakočević
Jelena Vujičić
Dragana Jestrović
Kristijan Babić
Marijana Tomović
Matej Bartulica
Milica Rončević
Petar Vujačić
Rebeka Čilović
Sanela Pajazitović Bubanja
Sreten Ćeranić
Vida Čančar
 

Prijavitelji koji nisu odabrani ili odabrane se pozivaju da svoje ideje dodatno unaprijede, te se prijave na naredne pozive u okviru djelovanja Fondacije Mozaik ili Caritasa BiH.

Obuka za inkubator poslovnih ideja biti će održana u Beranama, od 08. do 11. studenog/novembra 2023. godine, nakon koje će sudionici pripremiti svoj poslovni plan i natjecati se za grant sredstva u iznosu do 5000 EUR.

Organizator obuke je Caritas Barske nadbiskupije a voditelj obuke stručnjaci iz Fondacije Mozaik.

Odabrani sudionici obuke za Inkubator poslovnih ideja će u narednom periodu biti kontaktirani za više organizacijskih detalja. Sudionici koji su već sudjelovali na prethodnoj obuci, svoje prepravljene poslovne planove mogu dostaviti u narednom periodu.

 

0 komentara

Slične objave