SQL for Developers - Interaktivni ONLINE kurs

SQL je temeljna vještina za svakog ko želi raditi sa bazama podataka i podacima. Tokom kursa „SQL for Developers“, upoznat ćemo Vas sa različitim konceptima korištenja SQL za upite na bazi podataka. /* PROMO CIJENA KURSA OD 249 KM */

SQL for Developers - Interaktivni ONLINE kurs

Tokom kursa „SQL for Developers“, upoznat ćemo Vas sa različitim konceptima korištenja Transact SQL (T-SQL-a) za upite na bazi podataka, incijalno kroz osnovne SELECT upite, pa finalno do kreiranja kompleksne transkacione logike. Na tom putu objasniti ćemo ključne koncepte, demonstrirati sintaksu i pružiti Vam priliku da isprobate svaku tehniku za sebe.

 

OČEKIVANI CILJEVI

Kurs je predviđen za osobe sa osnovnim znanjem o relacionim bazama podataka, ali i za početnike koji žele da se upuste u avanturu zvanu SQL. Sve što je potrebno učesnicima kursa je volja i pozitivan stav, a njihovo znanje će se nadograđivati iz modula u modul.

Kurs se sastoji od:
✅ 13 modula raspoređeno u 8 interaktivnih predavanja;
✅ 150+ praktičnih zadataka;
✅ 45+ samostalnih zadataka za polaznike;
✅ 13 interaktivnih provjera znanja;
✅ Finalni projektni zadatak.

 

TRAJANJE KURSA

Kurs „SQL for Developers“ sastavljen je od 13 modula. Fokus kursa je na demo vježbama, odnosno na konkretnim primjerima pisanje T-SQL upita, korištenjem SQL Management Studio-a na SQL Serveru. Kurs je predviđen da traje 4 sedmica, sa intenzitetom rada od 5 efektivnih sati sedmično, raspoređeno u 2 jednaka termina. Ukupno trajanje kursa je 20 sati.

 

DODATNE INFORMACIJE I RESURSI

Nastava će biti realizirana u formi 30% prezentacije i 70% demo vježbe, lab vježbe i konstruktivna diskusija. Za prezentacije će biti korišteni namjenski slajdovi, koncipirani na osnovu zvanične Microsoft literature i dokumentacije. Demo i lab vježbe su koncipirane na konkretnim primjerima pisanja T-SQL upita, korištenjem SQL Management studio-a na SQL Serveru. Nakon svakog modula polaznici samostalno rade provjeru znanja kroz interaktivnu provjeru znanja. Kompletan materijal koji će se koristiti na kursu će po završetku biti distribuiran svim polaznicima. Nakon završetka kursa polaznici će samostalno raditi na izradi finalnog projekta. Pored toga, svako predavanje će biti snimljeno i snimak dostupan polaznicima. Tako da ukoliko propustite neko predavanje, naknadno pogledate snimak i nastavite sa daljim pohađanjem kursa.

 

PLAN I PROGRAM

Detaljan plan i program kursa možete pogledati na sledećem linku SQL FOR DEVELOPERS.

 

PREDAVAČ

Nedim Fatić - Trenutno zaposlen na poziciji Viši savjetnik / Projektant sistema u Visokom sudskom i tužilačkom vijeću BiH. Pored toga radi kao predavač, IT konsultant i freelencer. 2019. godine završen Master studij na Ekonomskom fakultetu u Sarajevu, u saradanji sa Microsoft-om, smjer Menadžment i Informacioni sistemi. 2011. godine diplomirao na Fakultetu elektrotehnike u Tuzli.

Fokusiran u svom profesionalnom djelovanju na razvoj informacionih sistema i aplikacija s ciljem digitalne transformacije kompanija i organizacija. Ekspert iz oblasti baza podataka, analize podataka, nauke o podacima itd.

 

CIJENA

- Cijena: 449 KM (200 KM popust na prvih 8 prijava)
- Cijena sa popustom: 249 KM

 

KAKO SE MOGU PRIJAVAITI ?

Prijave na kurs su otvorene do 03.10.2022., a prijaviti se možete na info@bitology.dev ili putem ONLINE PRIJAVE.

___

Pogledaj i:

___

0 komentara

Slične objave