SQL - Od početnika do programera

Kurs "SQL - Od početnika do programera" omogućava vam da na interaktivan i dinamičan pristup primijenite različite koncepte SQL-a za kreiranja kompleksnih upita na velikim bazama podataka, kako bi iz sirovih podataka dobili vrijedne informacije.

SQL - Od početnika do programera

Dugogodišnje iskustvo održavanja edukacija iz oblasti baza podataka, uz sagledavanje potreba polaznika, potaknulo nas je da kreiramo ovaj kurs sa ciljem objedinjavanja važnih elementa iz oblasti SQL-a u jednu cjelinu. Tokom kursa upoznat ćemo vas sa različitim konceptima korištenja SQL-a, demonstrirati sintaksu i pružiti Vam priliku da isprobate svaku tehniku za sebe.

 

Kome je kurs namijenjen ?

Kurs je namijenjen svima koji se u svakodnevnom radu susreću sa bazama podataka. Tokom kursa na interaktivan i dinamičan pristup primijeniti ćemo različite koncepte SQL-a za upite na bazi podataka, incijalno kroz osnovne SELECT upite, pa finalno do kreiranja kompleksne transkacione logike.

Kurs je namjenjen:

 • Postojećim i budućim programerima, kojima je SQL od velike važnosti za obavljanje svakodnevnih poslovnih aktivnosti.
 • Data Analyst, Scientist, Engineer, koji svakodnevno rade interakciju sa velikim bazama podataka, kako bi iz sirovih podataka dobili vrijedne informacije.
 • Zaposlenim u finansijama, računovodstvu, statistici, planiranju ili nekim drugim zanimanjima, gdje svakodnevno radite interakciju sa bazama podataka.
 • Administratorima baza podataka koji svakodnevno rade na održavanju sistema za upravljanje relacionim bazama podataka.
 • Studentima, kojima je potrebno dodatno usavršavanje iz oblasti SQL-a, kako bi teorijski dio, upotpunili kroz rad na stvarnim projektnim zadacima.

 

Šta ćemo naučiti na kursu ?

 1. Uvod u relacione baze podataka - Naučiti ćemo osnovne koncepte relacionih baza podataka. Osposobiti ćemo vas kako da samostalno konfigurišete SQL Server, te kako da uraditi RESTORE baze podataka.
 2. Manipulacija podacima pomoću SQL-a - Postati ćete kompetentni u korištenju naredbi za sortiranje, filtriranje i grupisanje podataka u SQL-u. Naučiti ćete kako da koristiti podupite i izraze tabela.​
 3. Spajanje tabela i upita korištenjem SQL-u - Naučiti ćemo kako da ispravno spojite dvije ili više tabela, korištenjem različitih tipova JOIN-a, i kako da kombinujete dva ili više SQL upita, korištenjem različitih SET operatora.
 4. Korisne SQL funkcije - Savladati ćemo najvažnije SQL predefinisane funckije za analizu podataka (skalarne, logičke, window i agregatne funckije)
 5. Objekte baza podataka - Naučiti ćemo kako da radite sa objektima baza podataka kao što su pogledi, korisnički definisane funkcije, procedure
 6. Upravljanje greškama i transakcijama - Naučiti ćemo kako ispravno upravljati greškama i koji su koraci u kreiranju SQL transakcija.

 

Na koji način se izvodi nastava ?

Nastava na kursu će biti realizirana ONLINE (Virtuelna učionica), u formi 30% prezentacije i 70% demo vježbe, lab vježbe i konstruktivna diskusija. Nakon svakog modula polaznici samostalno rade provjeru znanja kroz interaktivne kvizove. Nakon završetka kursa polaznici će samostalno raditi na izradi finalnog projekta. Pored toga, svako predavanje će biti snimljeno i snimak dostupan polaznicima. Tako da ukoliko propustite neko predavanje, naknadno pogledate snimak i nastavite sa daljim pohađanjem kursa.

 

Koji je plan i program kursa ?

Detaljan plan i program kursa možete pogledati na sledećem linku SQL - Od početnika do programera.

 

Ko je predavač ?

Nedim Fatić - Trenutno zaposlen na poziciji Projektant informacionih sistema u Visokom sudskom i tužilačkom vijeću BiH. Zadnjih 5 godina, aktivno radi kao predavač na edukacijama iz oblasti baza podataka, analize podataka i nauke o podacima. 2019. godine završio Master studij na Ekonomskom fakultetu u Sarajevu, u saradanji sa Microsoftom, smjer Menadžment i informacioni sistemi. 2011. godine diplomirao na Fakultetu elektrotehnike u Tuzli. Fokusiran u svom profesionalnom djelovanju na razvoj informacionih sistema i aplikacija s ciljem digitalne transformacije kompanija i organizacija.

 

Koja je cijena kursa ?

 • Cijena: 499 KM (20% popust na prvih 5 prijava)
 • Cijena sa popustom: 399 KM

 

Kako se mogu prijaviti ?

Prijave na kurs su otvorene do 14.11.2022., a prijaviti se možete na [email protected] ili putem ONLINE PRIJAVE.

___

Pogledaj i:

___

1 Komentar


Dragi Bitology, kursevi kao što je ovaj su jako korisni u današnjem svijetu digitalizacije i modernizacije. Lijepo je znati da imaju mogućnosti gdje se mogu učiti i usavršiti znanja bez formalnog odnosno fakultetskog, odnosno što bilo ko od nas bez obzira na struku za koju se opredijelio ii opredijelila može da širi svoje vidike i da spozna svoje interese bolje i približnije. Nadam se što većem broju ovakvih i sličnih kurseva i edukacija. Sretno!

Slične objave