Šta radi SAP consultant?

SAP (Systems, Applications and Products) je program za kompletno praćenje procesa rada kompanije. Obuhvata sljedeće poslovne procese: logistiku, finansije i ljudske resurse.

Šta radi SAP consultant?

Mnogi me pitaju "Sta radi SAP consultant"? Evo i odgovora... Opis posla: SAP (Systems, Applications and Products) je program za kompletno praćenje procesa rada kompanije. To je softver za planiranje resursa kompanije (enterprise resource planning – ERP) sposoban da integriše različite poslovne aplikacije koje predstavljaju zasebne poslovne cjeline i to u realnom vremenu, prema potrebama biznisa.

Obuhvata sljedeće poslovne procese: logistiku, finansije i ljudske resurse. SAP konsultant ili konsultantica je osoba zadužena za analizu ovih poslovnih procesa i savjetovanje korisnika ovog programa. Na osnovu potreba korisnika i korisnica SAP konsultant ili konsultantica prilagođava standardni SAP načinu rada korisnika i korisnica i realizuje najoptimalnije načine primjene SAP rješenja u okviru poslovne organizacije korisnika i korisnica. Osim toga, on vrši upoznavanje korisnika ili korisnice sa SAP rješenjima i vrši trening, odnosno obuku korisnika za primjenu implementiranog SAP rešenja.

Kako bi prilagodio SAP načinu rada kompanije i korisnika na što bolji mogući način, SAP konsultant ili konsultantica mora da poznaje strukturu kompanije, kao i procese rada unutar nje. Na osnovu dobijenih informacija on ili ona može detektovati i definisati poslovne procese i njihovo postavljanje ili mjenjanje u SAP konfiguraciji primjenjujući najbolja SAP rješenja u saradnji sa ostalim članovima i članicama SAP tima. On ili ona vrši pripreme projekata vezanih za SAP, učestvuje u realizaciji projekata unutar kompanije ili na eksternim projektima i vrši njihovo testiranje, a potom i vrši obuku korisnika i korisnica za primjenu novonastalih rješenja.

Radni uslovi: SAP konsultant ili konsultantica radi u okviru kompanije u sektoru koji je zadužen za rješavanje svih promjena u okviru SAP-a. Njegov ili njen rad zahtjeva veliki stepen koncentracije, a za to mu ili joj je neophodan miran prostor u kojem nema buke. Najčešće su to odvojene kancelarije u kojima samostalno rješava probleme, izvršava projekte i vrši testiranja. Osim rada unutar kompanije, od njega ili nje se zahtjeva i komunikacija sa eksternim korisnicima i korisnicama, tako da se njegov ili njen rad ponekad odvija i izvan kompanije. Za realizaciju projekata mu ili joj se postavljaju rokovi, tako da je SAP konsultant ili konsultantica često pod velikim pritiskom. Takođe, njegov rad zahtjeva dug boravak u sjedećem položaju ispred monitora i to uslovljava učestale bolove u leđima, kao i probleme sa vidom. 

Poželjne kvalifikacije i osobine: SAP konsultantu ili konsultantici je potreban visok stepen poznavanja rada na računaru, visok stepen poznavanja SAP sistema kako bi ga mogao ili mogla što bolje prilagođavati potrebama korisnika i korisnica, kao i visok nivo znanja engleskog jezika. SAP konsultant ili konsultantica, takođe treba da poseduje volju i želju za usavršavanjem i napredovanjem u ovoj oblasti, što je moguće polaganjem ispita za dobijanje certifikata, čitanjem razne literature, kao i praćenjem razvoja ovog sistema.

Što se tiče osobina potrebno je da dobro poznaje mogućnosti prilagođavanja SAP-a potrebama tima, veliki stepen orjentisanosti radu u timu, brzo reagovanje na zadate zahtjeve, kao i inicijativa u davanju prijedloga za unapređenje sistema. Kako bi bio ili bila u mogućnosti da učestvuje u planiranju, realizaciji i testiranju projekata, neophodno je da ima razvijen smisao za planiranje i organizaciju. Takođe, potrebne su sposobnosti prenošenja znanja i komunikativnost kako bi dobro sarađivao ili surađivala sa ostalim članovima tima, kao i sa zaposlenima u kompaniji.

Osposobljavanje i zapošljavanje: Od SAP konsultanta ili konsultantice se očekuje da posjeduje visokoškolsko obrazovanje ekonomskog, prirodno – matematičkog ili tehničkog smjera. Kao što je naglašeno, moguća su i potrebna dodatna usavršavanja, pa i polaganje stručnog ispita. Većom primjenom SAP sistema u kompanijama, potreba za SAP konsultantima i konsultanticama raste i očekuje se dalji uzlazni trend u budućnosti. Takođe, raste i interesovanje kandidata i kandidatkinja za ovu poziciju. 

Zainteresovani i zainteresovane, 7.februar 2023. IUS Life - Centar za cjeloživotno učenje Internacionalnog univerziteta u Sarajevu (IUS), organizuje SAP ERP kurs! 

Registracija putem linka:  https://life.ius.edu.ba/en/apply-form ili direktno na mail: [email protected] IUS Life - Lifelong Learning Center

https://www.ius.edu.ba/en/event/sap-enterprise-resource-planning-7 Kurs će se održavati utorkom i petkom od 17:00 do 19:00 sati. - Kurs će trajati 4 sedmice/16 časova. - Cijena kursa iznosi 250 KM.  Sretno!

 

___

Pogledaj i:

___

0 komentari

Slične objave