"U razgovoru sa" Erhad Brkić, upoznaj savjetnika gradonačelnika za mlade Grada Gračanice

Redakcija Akademije za komunikacije Omladinskih banaka u Bosni i Hercegovini pokreće rubriku "U šetnji sa...". U njoj želimo ispričati priče onih predstavnika i predstavnica lokalne vlasti koje podržavaju naš rad i mlade u svojim zajednicama.

"U razgovoru sa" Erhad Brkić, upoznaj savjetnika gradonačelnika za mlade Grada Gračanice

Danas ti predstavljam priču Erhada Brkića, savjetnika gradonačelnika za mlade i  nevladin sektor u gradu Gračanici.  

Fondacija Mozaik kroz program Omladinske banke proteklih godina ima odličnu saradnju sa opštinama, općinama i gradovima na području Bosne i Hercegovine. Jedna od njih je i Omladinska banka Gračanica. 

Priču sa gospodinom Erhadom započeli smo o programu Omladinske banke i o tome koliko je zapravo važno da imamo ovakav program u lokalnoj zajednici.  

Na pitanje o važnosti  programa Omladinske banke u gradu Gračanici Erhad odgovara:  

"Program Omladinske banke u gradu Gračanici sa realizacijom počeo je prije tri godine, potpisivanjem sporazuma između Fondacije Mozaik i grada Gračanice. Namijenjen je neformalnim grupama i predstavlja priliku kojom mladi ostvaruju svoje ideje kroz finansijsku podršku. Ranije, putem javnih poziva i budžeta sa kojim raspolažemo grad je podržavao samo omladinske i nevladine organizacije. Važnost ovog programa se ogleda u tome da i neformalne grupe mladih, one koje nisu organizovane putem organizacije i udruženja, sada imaju priliku da ostvare svoje ideje, doprinesu zajednici te zajedno sa lokalnom vlašću i drugim organizacijama doprinesu u kreiranju boljeg sadržaja unutar zajednice, što ih zasigurno čini društveno odgovornim osobama."  

 

Savjetnik gradonačelnika Erhad smatra da Fondacija Mozaik kroz program Omladinske banke ali i druge projekte na kojima surađuju pruža važnu podršku kroz koju zajedno pronalaze rješenja kako da implementiraju projekte i time zajednicu čine ljepšim i sigurnijim mjestom.  

Tokom  3 godine partnerstva Grada Gračanica i Fondacije Mozaik na razvoju i podršci Omladinske banke Gračanica, u periodu 2020-2022. godine podržano je 4 mikrobiznisa ukupne vrijednosti 8.010 KM i 26 projekata ukupne vrijednosti 57.656 KM koje su realizovali 487 mladih volontirajući i radeći 2.917 sati da bi 8.455 osoba imalo direktne koristi od realizovanih projekata.    

Kroz razgovor gospodin Erhad posebno je istaknuo  i prednost Fondacije Mozaik koja se ogleda kroz stručno, profesionalno i kreativno osoblje koje pruža pomoć i podršku mladima u realizaciji njihovih ideja.   

Više o tome pogledaj u kratkom videu:  

___

Pogledaj i:

0 komentari

Slične objave