Udruženje Freelance u BiH o radno-pravnom položaju: „Sloboda je naša najveća i ultimativna vrijednost koju čuvamo“

Freelanceri u Bosni i Hercegovini suočavaju se sa pogubnim odlukama vlasti. Okupljeni u Udruženje „Freelance“ u BiH, bore se se za svoja prava. Dok čekaju rješenje za goruće probleme, šalteri i blagajne sa uplatnicama i indigo papirom, uredno rade.

Udruženje Freelance u BiH o radno-pravnom položaju: „Sloboda je naša najveća i ultimativna vrijednost koju čuvamo“

🚦 Slobodna kultura poslovanja i gorući problem

Potpuno samostalni u realizaciji svoje usluge, fleksibilni, fluidni i slobodni da sarađuju sa više klijenata istovremeno i da sami organiziraju mjesto, vrijeme, način i kulturu svog poslovanja, nezavisni profesionalci i profesionalke iz cijele Bosne i Hercegovine koji pružaju svoje usluge bez zasnivanja stalnog radnog odnosa, suočavaju se izazovima poboljšanja svog radnopravnog položaja. Udruženje Freelance u BiH, progresivna poslovna zajednica, okupila je ove profesionalce i profesionalke kako bi zajedničkim snagama radili na poboljšanju svog položaja. Za cilj prema kojem idu, još uvijek „nema dovoljno političke volje“ istaknuli su iz UFUBIH.

Gorući problem koji pokušava riješiti Udruženje je „nepravedna naplata 4% doprinosa za zdravstveno osiguranje i 6% doprinosa za penziono osiguranje“, ističu iz Udruženja Freelance u BiH i pojašnjavaju da „kroz ovu uplatu, freelenceri nemaju pristupa zdravstvenom osiguranju jer nisu osiguranici po trenutnom Zakonu o zdravstenom osiguranju niti imaju pristup tom fondu. Freelencerima se uzima silni novac ni za šta“.

Institucija Ombudsmena za ljudska prava u BiH potvrdila je Udruženju da se njihov novac uzima bespovratno i izdala dvije preporuke – jednu prema Vladi FBiH, a drugu prema Parlamentu FBiH. Prema preporukama, trebalo bi korigovati ili uskladiti trenutni Zakon o doprinosu i Zakon o zdravstvenom osiguranju, ili hitno obustaviti naplatu 4% doprinosa. Međutim, još uvijek nema promjena. Vlada FBiH je odbila ovaj prijedlog uz obrazloženje da bi to ugrozilo postojeći fond. Iz Udruženja Freelance u BiH, napominju da su na ovaj način freelanceri i radnici koji rade na neodređeno izjednačeni, iako radnici koji rade na neodređeno primaju redovno bruto iznose od kojih se uplaćuju i doprinosi, a i maju i zdravstveno osiguranje, što nije slučaj sa freelancerima.

„Mi zarađujemo samo povremeno, i to što zaradimo nam je sve do naredne zarade, koja je neizvjesna. Osim toga nisu ni u pripremi izmjene spornih Zakona kojima trebaju da se uskladi odnos prava i obaveza.  I u tišini i ne činjenju nama se nastavlja uzimati nizašta. Mi se pitamo hoće li nama neko nekad vratiti taj silni novac koji nam uzimaju? Hoće li iko ovo zaustaviti?“, poručili su iz Udruženja Freelance u BiH. 

🚦 Brzog i jednostavnog rješenja za izmjenu zakona nema

Nepravedna naplata doprinosa za zdravstveno i penziono osiguranje nisu jedini izazovi s kojim se suočavaju freelanceri u Bosni i Hercegovini. Volonteri i entuzijasti Udruženja, uglavnom kreativci i IT stručnjaci do sada se nisu bavili pravom ni politikom, ali svakodnevnim nadograđivanjem znanja, osnaživanjem kapaciteta kroz mentorske programe i angažiranjem stručnjaka i stručnjakinja iz oblasti prava, spremno se suočavaju se sa „nekorektnim i nepravednim postupcima izvršne vlasti, nakaradnim zakonima i pogubnim kreacijama budućih zakona“.

Sve što su do sada uradili hrabro se zalažući, možeš pogledati na  javno njihovoj oficijelnoj web stranici, a najznačajnije aktivnosti koje se tiču radno-pravnog položaja bili su zahtjevi, prijedlozi, inicijative:

  • Podnesen je Prijedlog Zakona o otpisu poreskih dugovanja fizičkim licima - po hitnom postupku u Predstavnički dom Parlamenta Federacije BiH. Prijedlog je prošao u formi Nacrta, međutim zbog manjka političke volje i podrške, tu je sve stalo.
  • Pokrenuta je Apelacija Ustavnom sudu FBiH za ocjenu ustavnosti javnog poziva Porezne Uprave FBiH. Ali ustavni sud je odbio razmatrati apelaciju.
  • Upućeni su amandmani na nove Prijedloge fiskalnih zakona u parlamentarnu proceduru, kako bi zaštitili freelancere od pogubnnih odredbi koje propisuju trenutni tekstovi ovih zakona.
  • Upućen je Prijedlog Zakona o izmjeni trenutnog Zakona o doprinosima, kojim se traži da se prestane sa primjenom članova kojima se freelencerima uzima  4% za zdravstveno i 6% za PIO. Prijedlog je upućen prije godinu dana u parlamentarnu proceduru i čeka da dođe na dnevni red.
  • Upućena su tri amandmana na Zakon o porezu na dohodak, pri čemu freelanceri ističu da nisu samo oni pogođeni novim prijedlozima, nego i mali obrtnici, radnici sa niskim i srednjim primanjima, studenti i neki poslodavci.

Osim zvaničnih inicijativa, Udruženje je od svog osnivanja 2018. godine, osvijestilo javnost i upoznalo ključne aktere sa nepravdom i štetom koja im se nanosi kroz zakonska rješenja. Iako zadovoljavajućih odgovora na inicijative još uvijek nema, a u Udruženju smatraju da kreatorima zakona „nisu važni kao građani, nego kao izvor novca za potrebe budžeta“, Udruženje ne odustaje, pa je obavilo razgovore sa većinom parlamentarnih stranaka u Federaciji i postalo prepoznato kao strana u pregovorima. U radu Savjetodavnog tijela Ministarstva privrede kantona, Udruženje prvi put prepoznato na institucionalnom nivou i učestovalo u je u radu ovog tijela, čime je Vlada Kantona Sarajevo pokazala senziblitet. Nedavno, Udruženje je zadobilo „kritičnu masu“ političkih stranaka i javnosti da se novi predloženi Zakon o porezu na dohodak i Zakon o doprinosima, povuku sa dnevnog reda. Udruženje je pripremilo i nove amandmane na ova dva zakona:

Zavisno iz čije perspektive se gleda mi smo do danas učinili mnogo i ništa. Mnogo, za sve članove koji su direktno učestvovali u radu i podigli ovo Udruženje iz temelja ličnim radom i doprinosima, a malo ili ništa iz perspektive šire zajednice koja očekuje od Udruženja brza i idealna rješenja, kao da smo mi ti koji donose konačne odluke“, poručili su iz UFUBIH komentarišući njihov dosadašnji utjecaj i napomenuli da i dalje planiraju intervenirati na prijedloge novih zakona koji su, opet, apsolutno neprihvatljivi za freelancere i teže da unište „svaku pomisao na freelancing u FBIH“.

Trenutno, povreda prava freelancera izgleda ovako - freelanceri plaćaju 4% doprinosa na zdravstveno osiguranje a nemaju pravo na korištenje istog kroz tu uplatu, 6% za PIO u slučaju ugovora o djelu koje im ne ulazi u staž, 10% porez na dohodak gdje također ne ostvaruju nikakva prava. Novi prijedlozi fiskalnih zakona su 18,5% dohodak na penzijsko-invalidsko osiguranje, bez prava na korištenje istog, 13,5% doprinosa na zdravstveno osiguranje, bez prava na korištenje istog, 13% porez na dohodak, bez prava na lični odbitak kao što imaju ostali poreski obveznici. Odnosno, to iznosi i do 50% davanja na ukupni prihod primljen iz inostranstva – bez ikakvih prava. 

Freelanceri su reagirali burno, snažno, medijski, a zatim i amandmanski, a u isto vrijeme, jasno poručuju da nemaju ništa protiv toga da plaćaju porez na dohodak koji ostvaruju radom, ali da žele i da imaju prava, pa kroz amandmane u osnovi traže:

•            dobrovoljne doprinose za zdravstveno i PIO, po nižim stopama,
•            nižu, podsticajnu poresku stopu,
•            pravo na lični odbitak,
•            pravo na zdravstveno osiguranje,
•            pravo na priznavanje radnog staža.

Stoga, freelancerima je neophodno omogućiti pristup pravima kroz plaćanje doprinosa, pravo na zdravstveno osiguranje, pravo na penziono osiguranje i priznavanje staža, a njihov radno-pravni položaj potrebno je poboljšati kroz izmjene pet zakona: Zakon o radu, Zakon o porezu na dohodak, Zakon o doprinosima, Zakon o zdravstvenom osiguranju i Zakon o penzijskom i invalidskom osiguranju.

Iz Udruženja predlažu i uvođenje kategorije samozaposlenika kroz koju bi freelenceri zajedno sa ostalima koji rade na sličan način riješili svoj status i regulisali odnos prava i obaveza, i navode da bi rezultat „ovih obimnih izmjena bi trebao biti stimulativan i ugodan poslovni ambijent za rad i život svakog fizičkog lica na bilo kojoj tački naše domovine, koje želi da svoju egzistenciju i karijeru ostvari i razvija kao samozaposlenik“.

🚦 Čekanje rješenja, ali ne i blagajne

Prema trenutnom zakonu freelanceri dakle, imaju obavezu da plate 4% doprinosa za zdravstveno osiguranje i 10 % poreza na dohodak za koje ne ostvaruju nikakva prava, a u martu 2018. godine PUFBIH je izdala obrazac AMS-1035 i primjenjuje princip blagajne, a u Federaciji još uvijek one sa dva obrasca sa indigo papirom uz hodanje po šalterima. Udruženje je prema PUFBIH uputilo preporuke još 2019. godine, a napominju i da i danas, ukoliko ne žele da plaćaju kamate za svaki dan kašnjenja moraju poštivati sljedeće rokove:

„Obaveza plaćanja poreza nastupa onog trenutka kada se novac isplati na naš račun ili dostavi putem online servisa za plaćanje. Potrebno je platiti u roku 24 h od primitka uplate a prijaviti poreznoj u roku 5 dana od uplate poreza. Mi, prilikom preuzimanja novca, odmah uplaćujemo putem uplatnica pripadajuće poreze i doprinose i popunjavamo obrazac AMS-1035. Da ne bi bilo tako jednostavno, pobrinula se administracija. Mi i ovih 4% za doprinose za zdravstveno osiguranje moramo platiti na 2 uplatnice“ napomenuli su iz UFUBIH i objavili detaljno uputstvo za plaćanje poreza.

U Republici Srpskoj obaveza je platiti 10% poreza na dohodak, u roku od sedam dana i prijaviti priliv novca poreskoj do desetog u mjesecu za prethodni mjesec. Iako je prijava u Republici Srpskoj moguća elektronskim putem, u slučaju freelanceri su u slučaju zaključenog ugovora o djelu ili sličnog ugovora sa nerezidentom obavezni platiti i doprinose. U oba entiteta freelenceri su obavezni da podnesu godišnju prijavu poreza za prethodnu godinu do kraja marta mjeseca tekuće godine, a iz Udruženja savjetuju freelancerima da se za detaljnije upute o obavezama plaćanja i procedure prijave poreza svakako obrate poreskim ispostavama, koje su i nadležene za ovu tematiku i dužne da ih ispravno upute u cijeli proces.

🚦 Sloboda kao ultimativna vrijednost 

Vlast se prema riječima članova i članica Udruženja „pravi gluha i ne čini ništa da zaustavi nepravdu i ispravi zakone kojima svojim građanima nanosi direktnu štetu“. Kreirala je negativnu sliku „o freelancerima, kao o nekim milionerima koji ne žele da plate porez, sa ciljem da postanemo mrski našim građanima i da nas lako Miljacka odnese. Takva predstava o nama nije istinita. Zbog toga moramo svoju energiju dodatno trošiti i na razbijanju predrasuda i neistina koje kruže o nama“ poručili su iz UFUBIH i napomenuli da su svojim svojim javnim nastupima na radio, tv, podcast emisijama, novinskim člancima, intervjuima, obavještenjima, uspjeli popraviti tu sliku i dokazati da imaju pravno uporište u svojim tvrdnjama i zahtjevima.

S druge strane, najznačajniju i najveću podršku Udruženju pružaju članovi i članice i donatori, koji omogućavaju da Udruženje bude neovisno. Tu su i stručnjaci iz oblasti ekonomije i prava, zatim mediji i organizacije:  IRI, EuResursni centar, Liberalni forum, FLI:

„Udruženje je u potpunosti neovisno finansijski, politički i na svaki drugi mogući način. U fazi smo kada radimo na jačanju svih naših kapaciteta, na finansijskom osnaživanju, profesionalizaciji organizacije, sklapanju partnerstava, saveza i udruživanja sa svima koji iskreno žele da freelanceri dobiju punu podršku i pravedan zakonski okvir u skorijoj budućnosti. A sve sa ciljem da svi građani koji rade na ovaj način i buduće generacije mladih koji nam dolaze sa fakulteta, umjesto reda na birou, depresije ili odlaska u Njemačku, odaberu freelancing i samozapošljavanje u svojoj domovini, kao čvrst temelj na kojem će uspješno moći ostvariti svoju egzistenciju, živjeti život dostojan čovjeka u svojoj zemlji i izgraditi i razvijati svoju karijeru i poslovni uspjeh. Udruženje Freelance u BiH sada gradi te temelje. A država može dobiti enormnu ekonomsku korist ukoliko upravljačke strukture vlasti konačno prepoznaju i podrže svoje građane koji rade na ovakav način i ispune zahtjeve Udruženja Freelance u BiH“, poručili su iz Udruženja.

Mentorsku podršku uz koju Udruženje jača interne ljudske resurse iz oblasti zagovaranja i projektnog menadžmenta pružila je Evropska Unija kroz program Strateškog mentorstva projekta EU TACSO 3. A, iz Udruženja ističu i značajnu podršku Fondacije Mozaik:

„Istaknuli bismo nama posebno dragu i značajnu podršku Fondacije Mozaik, lonac.pro zajednice i Startup studija koji podržavaju našu misiju od početka. Od nedavno smo i zvanično ušli u partnerski program s a Fondacijom Mozaik te se nadamo plodnoj i uspješnoj fuziji zajedničkih ideja i aktivnosti.“ 

Iz Udruženja su napomenuli da su freelanceri „izuzetno bitan pokretački, razvojni i perspektivni dio našeg društva i privrede“, baš kao i digitalni nomadi o kojima sam nedavno pisala. Pozvali sve zainteresirane za poslovnu saradnju i one koji žele udružiti snage u „zalaganju za pravedniji zakonski okvir za freelancere“ da se jave i pronađu detalje o mogućnostima saradnje.

Svi freelanceri, koji smatraju da zaslužuju fer tretman i žele da njihova vrijednost bude prepoznata, ali i da rade na ostvarenju ciljeva Udruženja i mijenjaju svijest o značaju freelancinga kao i svoje šanse za uspjeh, mogu se detaljno informirati o Pravilniku o članstvu i Statutu Udruženja, kao i istražiti više o samom članstvu i benefitima u ovoj progresivnoj poslovnoj zajednici.

Za kraj našeg razgovora, iz Udruženja su poručili: „Sloboda je naša najveća i ultimativna vrijednost koju čuvamo. Freelenceri su slobodni i takvi će i ostati.“ 

📍 Ako si i ti freelancer pridruži se borbi za svoja prava.
📍 Podrži UFUBIH i zaprati ih na Facebook-u, Instagram-u i Twitter-u
📍 Istraži YouTube UFUBIH kanal.

2 komentara


Draga Ilma, ovo je zaista zanimljiva tema o kojoj se vrlo malo govori. Podržavam put kojim Udruženje Freelance u BiH ide. Samo hrabro naprijed. 💜

Draga Belma, hvala ti, ne sumnjam da će naši partneri, sa ovakvom strašću, izboriti svoju bitku. 💜

25.11.2022. 07:22

Slične objave