Uključivanja u svjetsku kampanju „Sigurniji internet za djecu i mlade“

"Anketa" Koliki značaj internet ima među učenicima. Za što im najviše služi internet?

Uključivanja u svjetsku kampanju „Sigurniji internet za djecu i mlade“

Sa željom uključivanja u svjetsku kampanju „Sigurniji internet za djecu i mlade“ proveli smo slijedeće aktivnosti:

"Anketa" Koliki značaj internet ima među učenicima i učenicama.

  • za šta im najviše služi internet
  • koliko vremena provode na internetu, odnosno kontrolišu li roditelji njihov pristup internetu
  • znaju li osnovne pojmove s kojima se susreću na internetu
  • kolika su njihova saznanja o koristi i štetnosti interneta, te o sigurnosti interneta

Anketa nam je dala pomalo očekivane rezultate. Učenici i učenice se svakodnevno služe internetom i u dobroj mjeri su svjesni važnosti , ali i opasnosti na internetu. Ipak, čini se da su u dobroj mjeri stihijski izloženi svemu što internet pruža, bez prave selekcije, pa čak i nedovoljne kontrole od strane roditelja.

Također, trebalo bi ih više poticati na korištenje interneta u svrhu informisanja, edukacije, a manje za zabavu i komunikaciju.

#procesorservis #safesoftware #cyberinternet #help #networksecurity #bih #thankyou


ANKETA: "Sigurnost djece na internetu"


1. Kako najčešće provodite vrijeme na internetu?

2. Koje stranice najčešće posjedujete?

3. Smatrate li da vas roditelji trebaju kontrolirati? Objasnite zašto da ili ne.

4. Što za vas predstavlja pojam „sigurnost na internetu“?

5. Smatrate li da se ponašate odgovorno, primjereno i sigurno? Ako da, na koji način? Ako ne, zašto?

6. S kojim opasnostima se možete susresti na internetu?

7. Što za vas znači rečenica „Jednom objavljeno na internetu može ostati zauvijek!“?

8. Što znate o pojmu phishing?

9. Što znate o pojmu hoax?

___

Pogledaj i:

___

0 komentara

Slične objave