Uslovi korištenja i politika privatnosti

Saglasnost za davanje ličnih podataka i informacije o zaštiti istih

Korištenjem online zajednice lonac.pro, fizička i pravna lica daju izričitu saglasnost Fondaciji Mozaik i online zajednici lonac.pro za prikupljanje i obradu ličnih podataka koje učine dostupnim u okviru svojih korisničkih računa, a u skladu sa odredbama Zakona o zaštiti ličnih podataka BiH. Podaci se daju isključivo u svrhu rasta, razvoja i funkcionisanja ekosistema lonac.pro i koristit će se agragirano te pojadinačni podaci neće biti javni.

Svi podaci se koriste na način propisan Politikom privatnosti koju možete pročitati OVDJE. Osobe mogu datu saglasnost u bilo kojem trenutku povući bez dodatnog obrazloženja i to slanjem zahtjeva za brisanje korisničkog računa na email adresu szlp@lonac.com.

lonac.pro ima definisane i obezbijeđene mjere zaštite za privatne i povjerljive podatke o korisnicima, iste čuva u diskreciji i ne zloupotrebljava ih. lonac.pro ima definisane procedure, kao i organizacione i tehničke mjere zaštite u skladu sa Zakonom o zaštiti ličnih podataka BiH, kojima se smanjuje rizik od neovlaštenog pristupa ličnim podacima.

0 komentara