Vodič za poduzetnice: kreiraj produktivni dnevni raspored u 5 jednostavnih koraka

Vođenje malog biznisa često zahtijeva suočavanje sa stalnim prilivom novih radnih zadataka. Nahlina poslovna zajednica vam donosi jednostavan vodič u pet koraka koji će vam pomoći da upravljate vremenom i sigurno i samopouzdano vratite kontrolu.

Vodič za poduzetnice: kreiraj produktivni dnevni raspored u 5 jednostavnih koraka

1. korak: Definišite prioritetne zadatke

Nema dobro odrađenog posla bez kvalitetne prioritizacije. Započnite svoj dan tako što ćete identifikovati najvažnije zadatke kojim se najprije trebate pozabaviti. To su oni zadaci koji direktno utiču na rast i uspjeh vašeg poslovanja i od kojih on i zavisi. Napravite listu zadataka kako biste osigurali da im posvetite najviše prostora i pažnje u svom rasporedu.

2. korak: Odredite zasebne vremenske periode za različite zadatke

Izdvojite određene vremenske periode za različite aktivnosti kako biste im se nesmetano posvetili. Ovo će vam osigurati da posvetite dovoljno vremena za bitne zadatke, sastanke, pa čak, i pauze (jer su one vrlo važne!). Trudite se da se pridržavate svojih vremenskih perioda kako biste održali fokus i bili efikasni.

Primjer:

8.00 – 9.00 – E-mail i komunikacija sa dobavljačima
9.00 – 12.00 – Fokusirani rad na izradi proizvoda
12.00 – 13.00 – Pauza za ručak i kafu
13.00 – 15.00 –  Sastanci i komunikacija s klijentima…
Uvijek se trudite da svoje vremenske periode prilagodite tako da odgovaraju vašim energetskim nivoima i ličnim preferencama.

3. korak: (Is)koristite mudro tehnologiju

Iskoristite alate i aplikacije koje postoje kako biste dodatno olakšali svoj radni dan. Aplikacije za kalendar, različiti alati za upravljanje projektima i različiti podsjetnici mogu vam pomoći da ostanete organizovani i vrlo efikasni. Navijte sebi podsjetnike kako biste dobili notifikaciju kada je vrijeme za prelazak na sljedeći zadatak ili pauzu.

4. korak: Prioritizirajte uz Eisenhowerovu matricu

Koristite Eisenhowerovu matricu kako biste kategorizirali svoje zadatke u četiri kvadranta: Hitno i Bitno; Nije Hitno, ali je Bitno, Hitno, ali Nije Bitno i Ni Hitno ni Bitno.

Usmjerite svoje napore na zadatke u kvadrantima “Hitno i Bitno” i “Nije Hitno, ali je Bitno”, a razmislite o delegiranju ili mogućnosti eliminacije zadataka u druga dva kvadranta.

5. korak: Revidirajte i prilagodite

Redovno ocjenjujte efikasnost svog rasporeda. Jeste li ostvarili svoje dnevne ciljeve? Da li je bilo neočekivanih prekida? Zabilježite ono što je je funkcionisalo, a šta nije, i napravite prilagodbe u skladu s tim.

Praćenjem ovih pet koraka možete kreirati svoj dnevni raspored koji će maksimizirati vašu produktivnost, smanjiti stres i dati vam motivaciju da se hrabro suočavate s izazovima poduzetništva svaki dan iznova. Zapamtite, efikasno upravljanje vremenom je ključ vašeg uspjeha.

___

Pogledaj i:

___

2 komentara


Hvala za super praktične savjete! Dodajem još dva principa koja su meni pomogla. Prvi je poznat kao Paretov princip prema kojem je 80% rezultata posljedica 20% kritičnog rada. Na nama je da razumijemo gdje leži kritičnih 20% i usmjerimo energiju na njih. Drugi princip je proslavila knjiga Eat that Frog od Briana Tracya prema kojem je za produktivnost najvažnije početi dan najtežim (i najvažnijim) zadatakom koji najčeće težimo prokrastinirati. Tako poboljšavamo ukupnu produktivnost i ne padamo u zamku odgađanja i prokrastinacije.
Selma hvala vam na odličnim savjetima! Drugi princip smo također probali i mada zahtijeva jedan dodatni napor na samom početku dana, definitivno daje odlične rezultate i poboljšava produktivnost i motivaciju na radnom mjestu.
26.09.2023. 01:03

Slične objave