Caritas Bosne i Hercegovine
Read more
No posts

About me

Caritas Bosne i Hercegovine

Vizija
Društvo u čijem se središtu nalazi čovjek, u svim svojim dimenzijama, i u kojem, u duhu Evanđelja Isusa Krista, vlada socijalna pravda i civilizacija ljubavi u istini.

Misija
Caritas Bosne i Hercegovine pastoralna je institucija BK BiH utemeljena radi promicanja djelotvorne kršćanske ljubavi kroz pružanje potpore Caritasovim ustanovama u BiH, kroz poticanje javnosti na karitativni rad i solidarnost te kroz suradnju s vladinim ustanovama, organizacijama civilnog društva i mrežom Caritasa u inozemstvu.

Member since: 09.2022.

Teamwork style

The member did not enter this information

Experience

The member did not enter this information

Education

The member did not enter this information