Ekonomski fakultet Univerziteta u Sarajevu
Read more
No posts

About me

Ekonomski fakultet Univerziteta u Sarajevu (u daljem tekstu Fakultet) osnovan je 1952. godine. U prvu generaciju upisano je 105 redovnih i 129 vanrednih studenata. Cjelokupni period od osnivanja Fakulteta karakterizira intenzivan razvoj usmjeren na povećanje kvaliteta nastave i obrazovnog procesa, kao i njegovo osavremenjivanje.

Za prvi period razvoja Fakulteta karakteristično je osnivanje regionalnih centara za obrazovanje studenata uz rad (vanrednih studenata) u Banja Luci, Mostaru, Tuzli i Zenici, koje počinje školske 1961/62. godine i javlja se u više navrata nakon toga. Ovi su centri zapravo baza formiranju samostalnih ekonomskih fakulteta u ovim gradovima.

U nastojanju da se što je moguće više osavremeni Nastavni plan i programi Ekonomskog fakulteta, te da se intenziviraju aktivnosti na internacionalizaciji i međunarodnom priznavanju diploma Ekonomskog fakulteta (odnosno Univerziteta u Sarajevu), Fakultet je prvi u Bosni i Hercegovini usvojio i počeo realizovati (školske 2001/2002. godine) nastavni plan i program zasnovan na Evropskom sistemu za prijenos i prikupljanje bodova (European Credits Transfer System – ECTS), odnosno tzv. kreditni sistem studiranja. Ostvaren je zavidan nivo saradnje sa elitnim fakultetima ekonomije u Evropi i svijetu, koji će omogućiti studentima veću mogućnost izbora i vlastitog uticaja na kreiranje programa koji slušaju i polažu, te studiranje na partnerskim institucijama.

EFSA je u svom radu postigao nekoliko akreditacija koje su potvrda kvalitete poslovanja i dokaz da je naš Fakultet jedna od najprestižnijih visoko obrazovnih institucija u BiH, ali i u regionu.

Jedna od akreditacija jeste akreditacija Austrijske agencije za osiguranje kvaliteta - AQA. U ovom trenutku, EFSA je jedini fakultet u Bosni i Hercegovini koji posjeduje Evropsku akreditaciju, što znači da će ova institucija i njene diplome biti priznate u Evropskom obrazovnom prostoru.
EFSA je također uveo sistem upravljanja kvalitetom u skladu sa ISO 9001:2008 standardima. U 2009., EFSA je stekao certifikaciju od strane Bureau Veritas.

Uvođenjem i certifikacijom sistema za upravljanje kvalitetom po ISO standardima označava Ekonomski fakultet kao uspješnu instituciju u razvoju i implementaciji akadamskih programa za prvi, drugi i treći ciklus studija visokog obrazovanja.

Godine 2009., EFSA je nagrađen sa dvije, a 2021. sa 3 EDUNIVERSAL Palmes Certificate. Ovaj certifikat naglašava sve veći uspjeh institucije u međunarodnim razmjerama, i stavlja Ekonomski fakultet u Sarajevu mađu 1000 najboljih poslovnih škola u svijetu. Prema Webometrics-u, sistemu koji ocjenjuje univerzitete širom svijeta prema WEB aktivnostima, naš fakultet je rangiran na respektabilno 390. mjesto, među 400 najboljih poslovnih škola u svijetu.

Ekonomski fakultet u Sarajevu je jedina obrazovna institucija u BiH koja je članica EFMD-a i AACSB-a.

2012. godine, Fakultet dobija akreditaciju od strane najprestižnije svjetske akreditacijske kuće EFMD – European Foundation for Management Development. Ova EPAS akreditacija (EFMD Programme Accreditation System) potvrđuje izvrsnost programa u okviru svih ciklusa studija.

U augustu 2015. godine, Ekonomski fakultet Univerziteta u Sarajevu je u svom radu postigao još jednu međunarodnu akreditaciju – AACSB (The Association to Advance Collegiate Schools of Business, www.aacsb.edu), nakon čega je postao i član zajednice od pet posto (5%) najkvalitetnijih poslovnih škola i fakulteta u cijelom svijetu.

Svoje visoko obrazovanje na Ekonomskom fakultetu Univerziteta u Sarajevu, završilo je preko 20.000 diplomiranih ekonomista i bakalureata, preko 3.000 magistara ekonomskih nauka i struke i 300 doktora ekonomskih nauka. EFSA je izdao 380 publikacija i posjeduje 136.000 knjiga u bibliotečkom fondu. Fakultet je 2022. godine proslavio svoj platinasti jubilej i time obilježio 70 godina uspjeha i liderstva među visokoškolskim ustanovama iz oblasti ekonomskih nauka u BiH.

Member since: 10.2023.

Teamwork style

The member did not enter this information

Experience

The member did not enter this information

Education

The member did not enter this information