Nastavljamo zagovaranje „Niko gladan. Niko sam.“

U okviru USAID programa "Pravni okvir za filantropiju" nastavlja se zagovaranje da se promijeni Zakon o PDV-u kako bi donacije hrane pred istek roka bile oslobođene od plaćanja PDV-a.

Nastavljamo zagovaranje „Niko gladan. Niko sam.“

0 comments

Similar posts