Kako treba prezentirati svojem nadređenom ili nadređenoj neke važne podatke?

Kad dođe do prezentiranja jako je važno da obratiš pažnju i na osobu ili osobe s kojima si u komunikaciji, a ne samo na sebe. Na taj način ćeš uspjeti prepoznati neverbalnu komunikaciju koja može značiti - ubrzaj, reci više ili nešto treće.

Kako treba prezentirati svojem nadređenom ili nadređenoj neke važne podatke?

0 komentari

Slični postovi