Naziv prilike:

[TEST] OB - MIKROBIZNIS

Naziv mikrobiznisa:

Markov biznis

Grad/Općina/Opština:

Autorica ili autor mikrobiznisa:

...

Mikrobiznis


Ideja

IDeja

Šta proizvodiš, koju uslugu nudiš?

Maline
 
 
 

 
 
 

Opiši nam tržište

Tržište 

Predstavi nam plan marketinga i kanale prodaje

Plan

Ko su partneri tvog mikrobiznisa i koja je lokacija?

Partneri

Na koji način je tvoj mikrobiznis društveno koristan?

Koristan

Mikrobiznis želim da registrujem kao:

Mikrobiznis ću da registrujem kao:

Kategorija mog mikrobiznisa je:

Budžet

Stavka Opis Iznos od
Mozaika (KM)
Obrtna sredstva/materijali Sredstva 500
Stalna sredstva/mašine Masine 600
Ukupno 1100