Naziv prilike:

[TEST] OB - MIKROBIZNIS

Naziv mikrobiznisa:

Najbolji mikrobiznis na svetu

Grad/Općina/Opština:

Autorica ili autor mikrobiznisa:

...

Mikrobiznis


Ideja

Ideja

Šta proizvodiš, koju uslugu nudiš?

Šta proizvodiš, koju uslugu nudiš?  
DatotekaIzmijeniPogledUmetniOblikujAlatiTablica
 
 
Odlomak 
 
 
 
 

 
 
 

Opiši nam tržište

Šta proizvodiš, koju uslugu nudiš?  
DatotekaIzmijeniPogledUmetniOblikujAlatiTablica
 
 
Odlomak 
 
 
 
 

 
 
 

Predstavi nam plan marketinga i kanale prodaje

Šta proizvodiš, koju uslugu nudiš?  
DatotekaIzmijeniPogledUmetniOblikujAlatiTablica
 
 
Odlomak 
 
 
 
 

 
 
 

Ko su partneri tvog mikrobiznisa i koja je lokacija?

Šta proizvodiš, koju uslugu nudiš?  
DatotekaIzmijeniPogledUmetniOblikujAlatiTablica
 
 
Odlomak 
 
 
 
 

 
 
 

Na koji način je tvoj mikrobiznis društveno koristan?

Šta proizvodiš, koju uslugu nudiš?  
DatotekaIzmijeniPogledUmetniOblikujAlatiTablica
 
 
Odlomak 
 
 
 
 

 
 
 

Mikrobiznis želim da registrujem kao:

Mikrobiznis ću da registrujem kao:

Kategorija mog mikrobiznisa je:

Budžet

Stavka Opis Iznos od
Mozaika (KM)
Troškovi osnivanje obrta/gazdinstva (takse i rješenje) Opis troškova 200
Troškovi osnivanje obrta/gazdinstva (takse i rješenje) Opis troškova 2 100
Obrtna sredstva/materijali Opis troškova 3 500
Obrtna sredstva/materijali Troskovi 23
Ukupno 823