Ekonomski fakultet Univerziteta u Sarajevu
Прочитај више
Нема објава

О мени

Ekonomski fakultet Univerziteta u Sarajevu (u daljem tekstu Fakultet) osnovan je 1952. godine. U prvu generaciju upisano je 105 redovnih i 129 vanrednih studenata. Cjelokupni period od osnivanja Fakulteta karakterizira intenzivan razvoj usmjeren na povećanje kvaliteta nastave i obrazovnog procesa, kao i njegovo osavremenjivanje.

Za prvi period razvoja Fakulteta karakteristično je osnivanje regionalnih centara za obrazovanje studenata uz rad (vanrednih studenata) u Banja Luci, Mostaru, Tuzli i Zenici, koje počinje školske 1961/62. godine i javlja se u više navrata nakon toga. Ovi su centri zapravo baza formiranju samostalnih ekonomskih fakulteta u ovim gradovima.

U nastojanju da se što je moguće više osavremeni Nastavni plan i programi Ekonomskog fakulteta, te da se intenziviraju aktivnosti na internacionalizaciji i međunarodnom priznavanju diploma Ekonomskog fakulteta (odnosno Univerziteta u Sarajevu), Fakultet je prvi u Bosni i Hercegovini usvojio i počeo realizovati (školske 2001/2002. godine) nastavni plan i program zasnovan na Evropskom sistemu za prijenos i prikupljanje bodova (European Credits Transfer System – ECTS), odnosno tzv. kreditni sistem studiranja. Ostvaren je zavidan nivo saradnje sa elitnim fakultetima ekonomije u Evropi i svijetu, koji će omogućiti studentima veću mogućnost izbora i vlastitog uticaja na kreiranje programa koji slušaju i polažu, te studiranje na partnerskim institucijama.

EFSA je u svom radu postigao nekoliko akreditacija koje su potvrda kvalitete poslovanja i dokaz da je naš Fakultet jedna od najprestižnijih visoko obrazovnih institucija u BiH, ali i u regionu.

Jedna od akreditacija jeste akreditacija Austrijske agencije za osiguranje kvaliteta - AQA. U ovom trenutku, EFSA je jedini fakultet u Bosni i Hercegovini koji posjeduje Evropsku akreditaciju, što znači da će ova institucija i njene diplome biti priznate u Evropskom obrazovnom prostoru.
EFSA je također uveo sistem upravljanja kvalitetom u skladu sa ISO 9001:2008 standardima. U 2009., EFSA je stekao certifikaciju od strane Bureau Veritas.

Uvođenjem i certifikacijom sistema za upravljanje kvalitetom po ISO standardima označava Ekonomski fakultet kao uspješnu instituciju u razvoju i implementaciji akadamskih programa za prvi, drugi i treći ciklus studija visokog obrazovanja.

Godine 2009., EFSA je nagrađen sa dvije, a 2021. sa 3 EDUNIVERSAL Palmes Certificate. Ovaj certifikat naglašava sve veći uspjeh institucije u međunarodnim razmjerama, i stavlja Ekonomski fakultet u Sarajevu mađu 1000 najboljih poslovnih škola u svijetu. Prema Webometrics-u, sistemu koji ocjenjuje univerzitete širom svijeta prema WEB aktivnostima, naš fakultet je rangiran na respektabilno 390. mjesto, među 400 najboljih poslovnih škola u svijetu.

Ekonomski fakultet u Sarajevu je jedina obrazovna institucija u BiH koja je članica EFMD-a i AACSB-a.

2012. godine, Fakultet dobija akreditaciju od strane najprestižnije svjetske akreditacijske kuće EFMD – European Foundation for Management Development. Ova EPAS akreditacija (EFMD Programme Accreditation System) potvrđuje izvrsnost programa u okviru svih ciklusa studija.

U augustu 2015. godine, Ekonomski fakultet Univerziteta u Sarajevu je u svom radu postigao još jednu međunarodnu akreditaciju – AACSB (The Association to Advance Collegiate Schools of Business, www.aacsb.edu), nakon čega je postao i član zajednice od pet posto (5%) najkvalitetnijih poslovnih škola i fakulteta u cijelom svijetu.

Svoje visoko obrazovanje na Ekonomskom fakultetu Univerziteta u Sarajevu, završilo je preko 20.000 diplomiranih ekonomista i bakalureata, preko 3.000 magistara ekonomskih nauka i struke i 300 doktora ekonomskih nauka. EFSA je izdao 380 publikacija i posjeduje 136.000 knjiga u bibliotečkom fondu. Fakultet je 2022. godine proslavio svoj platinasti jubilej i time obilježio 70 godina uspjeha i liderstva među visokoškolskim ustanovama iz oblasti ekonomskih nauka u BiH.

Члан или чланица од: 10.2023.

Стил у тимском раду

Члан или чланица није унео или унела ове информације

Искуство

Члан или чланица није унео или унела ове информације

Едукација

Члан или чланица није унео или унела ове информације